Hijery ny anatiny

Azo Atao ve ny Mampirafy?

Azo Atao ve ny Mampirafy?

Valiny ara-baiboly

Nisy fotoana Andriamanitra namela ny lehilahy hanana vady mihoatra ny iray. (Genesisy 4:19; 16:1-4; 29:18-29) Tsy noforoniny hanana vady maro anefa ny olona. Iray ihany ny vady nomeny an’i Adama.

Nasain’Andriamanitra naverin’i Jesosy Kristy ilay fitsipiny tany am-boalohany hoe tokony hanambady tokana ny olona. (Jaona 8:28) Rehefa nisy nanontany momba ny fanambadiana àry i Jesosy, dia hoy izy: “Izay namorona ny olona, dia nanao azy ho lahy sy vavy, tany am-piandohana, ka nilaza hoe: ‘Noho izany, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny, ary ho nofo iray ihany izy roa.’”—Matio 19:4, 5.

Hoy ny mpianatr’i Jesosy iray tatỳ aoriana, rehefa nahazo ny fanahy masin’Andriamanitra: “Aoka ny lehilahy samy hanana ny vadiny avy, ary ny vehivavy samy hanana ny vadiny avy.” (1 Korintianina 7:2) Milaza koa ny Baiboly fa tokony “hanambady tokana” izay lehilahy manambady manana andraikitra eo anivon’ny fiangonana kristianina.—1 Timoty 3:2, 12.