Hijery ny anatiny

Inona no Tian’Andriamanitra Hataoko eo Amin’ny Fiainana?

Inona no Tian’Andriamanitra Hataoko eo Amin’ny Fiainana?

Valiny ara-baiboly

 Tian’Andriamanitra hahafantatra azy ianao, hifandray tsara aminy, ary ho tia sy hanompo azy amin’ny fo manontolo. (Matio 22:37, 38; Jakoba 4:8) Raha mandinika ny fiainan’i Jesosy sy ny fampianarany ianao, dia hahafantatra ny fomba hampifaliana an’Andriamanitra. (Jaona 7:16, 17) Tsy nilaza an’izay tian’Andriamanitra hataontsika fotsiny i Jesosy fa nanao an’izany mihitsy. Nilaza mihitsy izy fa ‘tsy ny hanao ny sitrapony’ no tanjony teo amin’ny fiainany, fa ‘ny hanao ny sitrapon’ilay naniraka azy.’—Jaona 6:38.

Mila mahazo fambara manokana na fahitana ve aho mba hahalalako izay tian’Andriamanitra hataoko?

 Tsia, satria efa ao amin’ny Baiboly izay tian’Andriamanitra holazaina amintsika. Efa ao daholo izay ilainao mba hahatonga anao “ho ampy fitaovana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.” (2 Timoty 3:16, 17) Tian’Andriamanitra hampiasa ny Baiboly ianao sady ‘hampiasa saina’, mba hahafantaranao ny zavatra tiany hataonao.—Romanina 12:1, 2; Efesianina 5:17.

Izaho ve dia hahavita hanao ny sitrapon’Andriamanitra?

 Eny, satria milaza ny 1 Jaona 5:3 fa ‘tsy mavesatra ny didin’Andriamanitra.’ Tsy midika anefa izany hoe mora foana ny mankatò ny didiny. Raha miezaka anefa ianao, dia ho be lavitra noho ny zavatra tsy maintsy ataonao ny tombony ho azonao. Hoy mihitsy i Jesosy: ‘Sambatra izay mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina izany!’—Lioka 11:28.