Hijery ny anatiny

Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza Ilay Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra?

Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza Ilay Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra?

Valiny ara-baiboly

Matetika no ilazana hafatra iray na maromaro avy amin’Andriamanitra ny hoe “tenin’Andriamanitra.” (Lioka 11:28) Anaram-boninahitra kosa ny hoe “Ny Tenin’Andriamanitra” na “ny Teny” ao amin’ny andinin-teny vitsivitsy.—Apokalypsy 19:13; Jaona 1:14.

Hafatra avy amin’Andriamanitra. Imbetsaka ny mpaminany no nilaza hoe tenin’Andriamanitra ny hafatra nampitain’izy ireo. Niteny, ohatra, i Jeremia hoe “tonga tamiko ny tenin’i Jehovah”, rehefa hanomboka hilaza ny faminaniany izy. (Jeremia 1:4, 11, 13; 2:1) Talohan’ny nilazan’i Samoela mpaminany tamin’i Saoly hoe nifidy azy ho mpanjaka Andriamanitra, dia niteny i Samoela hoe: “Ianao kosa mijanòna mba hilazako ny tenin’Andriamanitra.”—1 Samoela 9:27.

Anaram-boninahitra. Manondro an’i Jesosy Kristy tamin’izy anjely tany an-danitra sy tamin’izy olombelona teto an-tany koa ilay hoe “ny Teny” ao amin’ny Baiboly. Andao isika hijery porofo vitsivitsy manamarina izany:

  • Efa nisy ny Teny talohan’ny namoronana ny zavatra hafa rehetra. “Tany am-piandohana ny Teny. ... Niaraka tamin’Andriamanitra izy tany am-piandohana.” (Jaona 1:1, 2) I Jesosy no “lahimatoa amin’ny zavaboary rehetra. ... Nisy talohan’ny zavatra hafa rehetra koa izy.”—Kolosianina 1:13-15, 17.

  • Tonga teto an-tany ny Teny ary lasa olombelona. ‘Tonga nofo ny Teny, ary nonina teo amintsika.’ (Jaona 1:14) ‘Nafoin’i Kristy Jesosy ny zava-drehetra ary naka ny endriky ny mpanompo izy, ka nanjary nitovy tamin’ny olombelona.’—Filipianina 2:5-7.

  • Zanak’Andriamanitra ny Teny. Rehefa avy niteny ny apostoly Jaona hoe ‘tonga nofo ny Teny’, dia nilaza toy izao izy: “Hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny an’ny zanaka lahitokan’ny ray.” (Jaona 1:14) Nanoratra koa i Jaona hoe: “I Jesosy Kristy no Zanak’Andriamanitra.”—1 Jaona 4:15.

  • Manana toetra mitovy amin’ny an’Andriamanitra ny Teny. “Ny Teny dia andriamanitra.” (Jaona 1:1) I Jesosy no ‘taratry ny voninahitr’Andriamanitra, ary mitovy tanteraka amin’ny an’Andriamanitra ny maha izy azy.’—Hebreo 1:2, 3.

  • Mpanjaka ny Teny. Milaza ny Baiboly hoe misy “diadema maro” eo amin’ny lohan’ny Tenin’Andriamanitra. (Apokalypsy 19:12, 13) Antsoina hoe “Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo” ny Teny. (Apokalypsy 19:16) Nantsoina koa hoe “Mpanjakan’izay manjaka sy Tompon’ny tompo” i Jesosy.—1 Timoty 6:14, 15.

  • Mpitondra tenin’Andriamanitra ny Teny. Ampiasain’Andriamanitra hampita ny hafatra sy tari-dalana avy aminy ilay manana anaram-boninahitra hoe “ny Teny.” Nilaza i Jesosy hoe nanao an’izany izy. Hoy izy: “Ny Ray izay naniraka ahy no nandidy ahy ny amin’izay holazaiko sy hoteneniko. ... Koa ny zavatra lazaiko àry, dia lazaiko araka ny nolazain’ny Ray tamiko.”—Jaona 12:49, 50.