Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza Ilay Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra?

Inona ny Tenin’Andriamanitra ary Iza Ilay Antsoina hoe Tenin’Andriamanitra?

Valiny ara-baiboly

Matetika no ilazana hafatra iray na maromaro avy amin’Andriamanitra ny hoe “tenin’Andriamanitra.” (Lioka 11:28) Anaram-boninahitra kosa ny hoe “Ny Tenin’Andriamanitra” na “ny Teny” ao amin’ny andinin-teny vitsivitsy.—Apokalypsy 19:13; Jaona 1:14.

Hafatra avy amin’Andriamanitra. Imbetsaka ny mpaminany no nilaza hoe tenin’Andriamanitra ny hafatra nampitain’izy ireo. Niteny, ohatra, i Jeremia hoe “tonga tamiko ny tenin’i Jehovah”, rehefa hanomboka hilaza ny faminaniany izy. (Jeremia 1:4, 11, 13; 2:1) Talohan’ny nilazan’i Samoela mpaminany tamin’i Saoly hoe nifidy azy ho mpanjaka Andriamanitra, dia niteny i Samoela hoe: “Ianao kosa mijanòna mba hilazako ny tenin’Andriamanitra.”—1 Samoela 9:27.

Anaram-boninahitra. Manondro an’i Jesosy Kristy tamin’izy anjely tany an-danitra sy tamin’izy olombelona teto an-tany koa ilay hoe “ny Teny” ao amin’ny Baiboly. Andao isika hijery porofo vitsivitsy manamarina izany:

  • Efa nisy ny Teny talohan’ny namoronana ny zavatra hafa rehetra. “Tany am-piandohana ny Teny. ... Niaraka tamin’Andriamanitra izy tany am-piandohana.” (Jaona 1:1, 2) I Jesosy no “lahimatoa amin’ny zavaboary rehetra. ... Nisy talohan’ny zavatra hafa rehetra koa izy.”—Kolosianina 1:13-15, 17.

  • Tonga teto an-tany ny Teny ary lasa olombelona. ‘Tonga nofo ny Teny, ary nonina teo amintsika.’ (Jaona 1:14) ‘Nafoin’i Kristy Jesosy ny zava-drehetra ary naka ny endriky ny mpanompo izy, ka nanjary nitovy tamin’ny olombelona.’—Filipianina 2:5-7.

  • Zanak’Andriamanitra ny Teny. Rehefa avy niteny ny apostoly Jaona hoe ‘tonga nofo ny Teny’, dia nilaza toy izao izy: “Hitanay ny voninahiny, dia voninahitra tahaka ny an’ny zanaka lahitokan’ny ray.” (Jaona 1:14) Nanoratra koa i Jaona hoe: “I Jesosy Kristy no Zanak’Andriamanitra.”—1 Jaona 4:15.

  • Manana toetra mitovy amin’ny an’Andriamanitra ny Teny. “Ny Teny dia andriamanitra.” (Jaona 1:1) I Jesosy no ‘taratry ny voninahitr’Andriamanitra, ary mitovy tanteraka amin’ny an’Andriamanitra ny maha izy azy.’—Hebreo 1:2, 3.

  • Mpanjaka ny Teny. Milaza ny Baiboly hoe misy “diadema maro” eo amin’ny lohan’ny Tenin’Andriamanitra. (Apokalypsy 19:12, 13) Antsoina hoe “Mpanjakan’ny mpanjaka sy Tompon’ny tompo” ny Teny. (Apokalypsy 19:16) Nantsoina koa hoe “Mpanjakan’izay manjaka sy Tompon’ny tompo” i Jesosy.—1 Timoty 6:14, 15.

  • Mpitondra tenin’Andriamanitra ny Teny. Ampiasain’Andriamanitra hampita ny hafatra sy tari-dalana avy aminy ilay manana anaram-boninahitra hoe “ny Teny.” Nilaza i Jesosy hoe nanao an’izany izy. Hoy izy: “Ny Ray izay naniraka ahy no nandidy ahy ny amin’izay holazaiko sy hoteneniko. ... Koa ny zavatra lazaiko àry, dia lazaiko araka ny nolazain’ny Ray tamiko.”—Jaona 12:49, 50.