Hijery ny anatiny

Nahoana ny Olona no Maty?

Nahoana ny Olona no Maty?

Valiny ara-baiboly

Ara-dalàna isika raha manontany an’izany, indrindra raha olona akaiky antsika no maty. Hoy ny Baiboly: “Ny fanindronana mahatonga ny fahafatesana dia ny ota.”—1 Korintianina 15:56.

Nahoana ny olon-drehetra no manota sy maty?

Maty i Adama sy Eva, mpivady voalohany, satria nanota tamin’Andriamanitra. (Genesisy 3:17-19) Tsy maintsy maty izy ireo rehefa nikomy tamin’Andriamanitra.—Salamo 36:9; Genesisy 2:17.

Namindra ota tamin’ny taranany rehetra i Adama. Hoy ny Baiboly: “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” (Romanina 5:12) Maty àry ny olona satria mpanota daholo.—Romanina 3:23.

Ahoana no hanafoanana ny fahafatesana?

Nampanantena Andriamanitra fa “hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana.” (Isaia 25:8) Tsy maintsy foanany anefa aloha ny ota, izay mahatonga ny fahafatesana. Hanao izany izy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, izay “manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao.”—Jaona 1:29; 1 Jaona 1:7.