Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Inona no Hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra?

Inona no Hataon’ny Fanjakan’Andriamanitra?

Valiny ara-baiboly

Ny Fanjakan’Andriamanitra no hisolo ny fitondram-panjakan’olombelona rehetra sy hitondra ny tany manontolo. (Daniela 2:44; Apokalypsy 16:14) Rehefa tanteraka izany dia izao avy no hataony:

  • Hesoriny ny ratsy fanahy satria tia tena ka mampijaly ny olon-drehetra. “Fa ny ratsy fanahy kosa ho ringana tsy ho amin’ny tany.”—Ohabolana 2:22.

  • Hofaranany ny ady rehetra. “Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany” Andriamanitra.—Salamo 46:9.

  • Hampanjakainy ny fiadanana sy ny filaminana. “Samy hipetraka eny ambanin’ny voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsy hisy hampangovitra azy.”—Mika 4:4.

  • Hovany ho paradisa ny tany. “Hifaly ny tany efitra sy ny faritra karakaina, ary hiravoravo ny lemaka karakaina sady hamony toy ny voninkazo safrona.”—Isaia 35:1.

  • Homeny asa mahafinaritra sy mahafa-po ny rehetra. “Hanaram-po amin’ny asan’ny tanany ny [olom-boafidin’Andriamanitra]. Tsy ho very maina ny fisasarany.”—Isaia 65:21-23.

  • Hofoanany ny aretina. “Tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’”—Isaia 33:24.

  • Hataony tsy mihantitra intsony isika. “Aoka ny nofony ho tsara noho ny an’ny tanora, ary aoka hiverina aminy indray ny heriny tamin’ny fahatanorany.”—Joba 33:25.

  • Hatsangany ny maty. “Ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny [feon’i Jesosy], dia hivoaka izy ireo.”—Jaona 5:28, 29.

 

Fanampim-panazavana

VAOVAO TSARA NATAO HO ANAO!

Inona Ilay Vaovao Tsara avy Amin’Andriamanitra?

Ho fantatrao ao hoe inona ilay vaovao avy amin’Andriamanitra, nahoana izany no mila torina haingana, ary inona no tokony hataonao.

Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?

Inona no Fikasan’Andriamanitra Momba ny Tany?

Ho tanteraka ve ny fikasan’Andriamanitra hanova ny tany ho paradisa? Raha eny, dia rahoviana?