Valiny ara-baiboly

Fasana fotsiny no dikan’ny hoe afobe (“Sheôl” sy “Haides”, amin’ny fiteny tany am-boalohany nanoratana ny Baiboly) fa tsy toerana misy afo fampijaliana. Iza no mankany? Ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. (Joba 14:13, fanamarihana ambany pejy; Salamo 9:17, f.a.p.) Lazain’ny Baiboly hoe “trano hihaonan’ny velona rehetra” ny fasana na afobe.—Joba 30:23.

Na i Jesosy aza nankany amin’ny afobe rehefa maty. “Tsy nafoy tao amin’ny Haides” anefa izy fa natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty.—Asan’ny Apostoly 2:31, 32, f.a.p.

Mijanona any amin’ny afobe mandrakizay ve izay mankany?

Mbola ho velona indray ireo lasa any amin’ny afobe, satria hatsangan’i Jesosy amin’ny alalan’ny herin’Andriamanitra. (Jaona 5:28, 29; Asan’ny Apostoly 24:15) Hoy ny Apokalypsy 20:13, momba an’io fitsanganana amin’ny maty amin’ny hoavy io: “Ny fahafatesana sy ny Haides namoaka ny maty tao aminy.” (f.a.p.) Tsy hisy intsony ny afobe rehefa ho tafavoaka daholo ny maty ao aminy. Tsy hisy hiverina any intsony koa satria “tsy hisy fahafatesana intsony.”—Apokalypsy 21:3, 4; 20:14.

Tsy ny maty rehetra anefa no mankany amin’ny afobe. Asehon’ny Baiboly fa mafy loha ny olon-dratsy sasany ka tsy mety miova. (Hebreo 10:26, 27) Rehefa maty izy ireny dia tsy mankany amin’ny afobe fa any amin’ny Gehena, izany hoe ho ringana mandrakizay. (Matio 5:29, 30) Nilaza, ohatra, i Jesosy fa ho any amin’ny Gehena ny mpitondra fivavahana sasany tamin’ny androny, izay nihatsaravelatsihy.—Matio 23:27-33.