Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?

Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?

Valiny ara-baiboly

Ahoana no anavahana ny fivavahana marina amin’ny fivavahan-diso? Hoy ny Baiboly: “Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny. Mioty voaloboka na aviavy eny amin’ny tsilo ve ny olona?” (Matio 7:16) Ny voany no mampiavaka ny voaloboka amin’ny voaroy. Hoatr’izany koa ny fivavahana. Ny voany no ahafantarana hoe marina ilay izy sa diso. Ireto àry no mampiavaka ny fivavahana marina:

  1. Mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly ny fivavahana marina, fa tsy mampianatra hevitr’olombelona. (Jaona 4:24; 17:17) Anisan’izany ny hoe tsy manana fanahy tsy mety maty ny olona, sy ny hoe ho lasa paradisa ny tany ka ho afaka hiaina mandrakizay ao ny olona. (Salamo 37:29; Isaia 35:5, 6; Salamo 146:4) Tsy matahotra mampiharihary ny fampianaran-diso koa ny fivavahana marina.—Matio 15:9; 23:27, 28.

  2. Manampy ny olona hahafantatra an’Andriamanitra ny fivavahana marina. Ampianariny hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra. (Salamo 83:18; Isaia 42:8; Jaona 17:3, 6) Tsy mampianatra ny fivavahana marina hoe tsy takatry ny saina Andriamanitra na hoe tsy miraharaha antsika izy. Ampahafantariny ny olona kosa fa tian’Andriamanitra hifandray aminy isika.—Jakoba 4:8.

  3. Ampianarin’ny fivavahana marina fa i Jesosy Kristy no nasain’Andriamanitra namonjy antsika. (Asan’ny Apostoly 4:10, 12) Mankatò ny didin’i Jesosy ny mpivavaka ao ary miezaka manahaka azy.—Jaona 13:15; 15:14.

  4. Ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no antenain’ny fivavahana marina hoe hamaha ny olana mahazo ny olombelona. Mazoto mitory momba an’io Fanjakana io ny mpivavaka ao.—Matio 10:7; 24:14.

  5. Mampirisika ny olona hifankatia ny fivavahana marina. (Jaona 13:35) Mampianatra koa izy io fa tokony hohajaina sy horaisina tsara ny olona rehetra, na inona na inona firazanany, kolontsainy, fiteniny, ary fiaviany. (Asan’ny Apostoly 10:34, 35) Tia ny olon-drehetra ny mpivavaka ao ka tsy mety mandeha miady.—Mika 4:3; 1 Jaona 3:11, 12.

  6. Tsy misy mpitondra fivavahana karamaina ao amin’ny fivavahana marina. Tsy misy olona omena anaram-boninahitra miavaka be koa ao.—Matio 23:8-12; 1 Petera 5:2, 3.

  7. Tsy manao politika mihitsy ny fivavahana marina. (Jaona 17:16; 18:36) Manaja sy mankatò ny fanjakana ao amin’ny tany misy azy anefa ny mpivavaka ao. Hoy mantsy ny Baiboly: “Aloavy amin’i Kaisara izay an’i Kaisara [ny mpitondra fanjakana], fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”—Marka 12:17; Romanina 13:1, 2.

  8. Iainana mihitsy ny fivavahana marina, fa tsy fombafomba na fahazarana fotsiny. Mankatò ny toro lalana ao amin’ny Baiboly ny mpivavaka ao, eo amin’ny fiainany manontolo. (Efesianina 5:3-5; 1 Jaona 3:18) Tsy hoe mahatsiaro ho voafehifehy anefa izy ireo amin’izany, fa faly manompo an’ilay “Andriamanitra falifaly.”—1 Timoty 1:11.

  9. Vitsy ny olona manaraka ny fivavahana marina. (Matio 7:13, 14) Ambanina sy esoina ary enjehina matetika ireo mpivavaka ao, satria manao ny sitrapon’Andriamanitra.—Matio 5:10-12.

Tsy hoe izay fivavahana mety aminao no atao hoe fivavahana marina

Mampidi-doza raha hoe izay fivavahana mety aminao ihany no tianao. Efa nilaza ny Baiboly fa ‘hanangona mpampianatra [na mpitondra fivavahana] ho an’ny tenany ny olona, mba handrenesany zavatra mahafinaritra ny sofiny.’ (2 Timoty 4:3) Mampirisika antsika kosa ny Baiboly mba hanaraka ny “fivavahana madio sady tsy misy loto eo imason’Andriamanitra Raintsika.” Tsy maninona na dia tsy dia tian’ny olona aza ilay fivavahana.—Jakoba 1:27; Jaona 15:18, 19.

Fanampim-panazavana

VALIN’IREO FANONTANIANA ARA-BAIBOLY

Inona avy no Ilainao mba Hahatakaranao Izay Lazain’ny Baiboly?

Afaka mahatakatra izay lazain’ny Baiboly ianao, na manao ahoana na manao ahoana fahaizanao.

NY TILIKAMBO FIAMBENANA

Tokony Hanadihady Ianao

Eo am-pelatanan’izay fivavahana arahinao ny famonjena anao sy ny hoavinao mandrakizay.