Hijery ny anatiny

Inona no Atao hoe Batisa?

Inona no Atao hoe Batisa?

Valiny ara-baiboly

 Alentika tanteraka ao anaty rano ary avy eo avoaka avy ao ny olona iray atao batisa. a Izany no nahatonga an’i Jesosy natao batisa tao amin’ny renirano. (Matio 3:13, 16) Rehefa nangataka ny hatao batisa koa ny lehilahy etiopianina iray, dia “nidina tao anaty rano” izy sy Filipo.—Asan’ny Apostoly 8:36-40.

Inona no dikan’ny hoe batisa?

 Ampitovin’ny Baiboly amin’ny fandevenana ny batisa. (Romanina 6:4; Kolosianina 2:12) Rehefa atao batisa ny olona iray, dia hoatran’ny hoe maty izy raha ny amin’ny fiainany taloha, ary hanomboka fiainana vaovao indray izy satria Kristianina nanokan-tena ho an’Andriamanitra. Fandaharana nataon’Andriamanitra ny batisa sy ireo dingana rehetra atao alohan’izy io. Amin’izay ny olona iray hanana feon’ny fieritreretana madio, noho izy mino ny sorom-panavotan’i Jesosy Kristy. (1 Petera 3:21) Izany no nahatonga an’i Jesosy hampianatra hoe tsy maintsy atao batisa ny mpianany.—Matio 28:19, 20.

Manala fahotana ve ny batisa anaty rano?

 Tsia. Mampianatra ny Baiboly fa ny ran’i Jesosy irery ihany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota. (Romanina 5:8, 9; 1 Jaona 1:7) Raha te handray soa amin’ny soron’i Jesosy anefa ny olona iray, dia tsy maintsy mino an’i Jesosy izy aloha sy manova ny fiainany mba hifanaraka amin’ny fampianaran’i Jesosy ary atao batisa.—Asan’ny Apostoly 2:38; 3:19.

Mampianatra ve ny Baiboly hoe tokony hatao batisa ny zazakely?

 Tsia. Tsy misy resaka momba ny batisan-jazakely mihitsy ao amin’ny Baiboly. Misy fivavahana sasany manao batisa zazakely, ka tondrahany na fafazany rano ny lohan’ilay zaza. Ny Kristianina atao batisa anefa dia olona efa mahazo tsara sady mino “ny vaovao tsara momba ny fanjakan’Andriamanitra.” (Asan’ny Apostoly 8:12) Midika izany hoe efa nandre sy nanaiky ny tenin’Andriamanitra izy, ary avy eo nibebaka. Tsy afaka manao an’izany ny zazakely.—Asan’ny Apostoly 2:22, 38, 41.

 Resahin’ny Baiboly koa fa masina na madio eo anatrehan’Andriamanitra ny zanaky ny Kristianina tsy mivadika. (1 Korintianina 7:14) Raha tokony hatao batisa anefa ireny zaza ireny, dia lasa tsy marina io resahin’ny Baiboly io. b

Hevi-diso momba ny batisa

 Hevi-diso: Ampy ny hoe fafazana na tondrahana rano ny olona atao batisa, fa tsy voatery alentika ao anaty rano.

 Marina: Nalentika tanteraka tao anaty rano daholo ireo olona natao batisa resahin’ny Baiboly. Rehefa nataon’i Filipo batisa, ohatra, ilay lehilahy etiopianina, dia niaraka “nidina tao anaty rano” izy roa lahy ary avy eo “niakatra avy tao anaty rano.”—Asan’ny Apostoly 8:36-39. c

 Hevi-diso: Milaza ny Baiboly fa natao batisa daholo ny olona iray sy ny ankohonany manontolo. Midika izany fa natao batisa koa ny zazakely. Izao, ohatra, no voalaza momba ny mpiambina fonja iray tany Filipy: ‘Natao batisa izy sy ny ankohonany manontolo.’—Asan’ny Apostoly 16:31-34.

 Marina: Hita ao amin’ilay fitantarana momba an’ilay mpiambina fonja fa natao batisa ireo nahazo tsara ny “tenin’i Jehovah” ary “faly” be ry zareo avy eo. (Asan’ny Apostoly 16:32, 34) Midika izany fa tsy natao batisa mihitsy ny zazakely tao an-tranon’ilay mpiambina fonja, satria tsy nahazo ny tenin’i Jehovah izy ireny.

 Hevi-diso: Nampianatra momba ny batisan-jazakely i Jesosy, satria niteny izy hoe an’izay hoatran’ny zaza ny Fanjakan’Andriamanitra.—Matio 19:13-15; Marka 10:13-16.

 Marina: Tsy niresaka momba ny batisa i Jesosy rehefa niteny an’ireo teny ireo. Te hampianatra kosa izy fa tokony ho hoatran’ny ankizy, izany hoe manetry tena sy mora ampianarina, ny olona iray raha te hahazo ny Fanjakan’Andriamanitra.—Matio 18:4; Lioka 18:16, 17.

a Ny matoanteny grika nadika hoe “batisa” dia avy amin’ny fototeny midika hoe “manatsoboka.” Jereo ilay boky hoe Diksionera Teolojikan’ny Testamenta Vaovao (anglisy), Boky I, pejy 529.

b Milaza Ny Rakipahalalana Ara-baiboly Iraisam-pirenena (anglisy) hoe: “Tsy misy resaka batisan-jazakely mihitsy ao amin’ny Test[amenta] V[aovao].” Nilaza koa ilay boky fa lasa be mpanao ny batisan-jazakely noho ilay ‘hevi-diso momba ny batisa’ hoe tena manala fahotana, hono, izy io.​—Boky 1, pejy 416-​417.

c Hoy ny Rakipahalalana Katolika Vaovao (anglisy), eo ambanin’ny lohateny hoe “Batisa (ao Amin’ny Baiboly)”: “Nalentika tanteraka tao anaty rano ireo natao batisa tamin’ny andron’ny Kristianina voalohany.”—Boky 2, pejy 59.