Hijery ny anatiny

Inona no Atao hoe Afobe? Toerana Fampijaliana Mandrakizay ve Izy Io?

Inona no Atao hoe Afobe? Toerana Fampijaliana Mandrakizay ve Izy Io?

Valiny ara-baiboly

“Afobe” no andikan’ny Fandikan-tenin’ny Baiboly sasany an’ilay teny hebreo hoe “Sheola” sy ilay teny grika hoe “Hadesy.” Samy midika hoe fasana misy ny maty rehetra ireto teny ireo. (Salamo 16:10; Asan’ny Apostoly 2:27) Maro no mino fa misy ny afobe mirehitra, araka ny aseho an-tsary eto. Tsy mampianatra an’izany anefa ny Baiboly.

  1. Tsy mahatsiaro tena ireo any amin’ny afobe, ka tsy mandre fanaintainana. “Tsy misy asa na fahalalana, na fahaizana, na fahendrena any amin’ny seoly izay halehanao.”—Mpitoriteny 9:10, Fandikan-teny Katolika.

  2. Mankany amin’ny afobe koa ny tsara fanahy. Samy naniry ho any ny olona manam-pinoana toa an’i Jakoba sy Joba.—Genesisy 37:35; Joba 14:13.

  3. Fahafatesana no sazy vokatry ny fahotana, fa tsy fampijalijaliana any amin’ny afobe mirehitra. “Izay maty dia afaka madiodio amin’ny fahotany.”—Romanina 6:7.

  4. Mifanohitra amin’ny fanaovan’Andriamanitra ny rariny ny fampijalijaliana mandrakizay. (Deoteronomia 32:4) Rehefa nanota i Adama, ilay olombelona voalohany, dia hoy Andriamanitra taminy: “Vovoka ianao ary hiverina ho vovoka indray ianao.” (Genesisy 3:19) Midika izany fa tsy hisy intsony fotsiny izy. Ho nandainga Andriamanitra raha ohatra ka nalefany tany amin’ny afobe mirehitra indray izy.

  5. Tsy mieritreritra ny hampijalijaly olona mandrakizay mihitsy Andriamanitra. Milaza ny Baiboly fa “Andriamanitra dia fitiavana.” (1 Jaona 4:8) Mifanohitra amin’io fampianaran’ny Baiboly io ilay hoe manasazy olona any amin’ny afobe Andriamanitra.—Jeremia 7:31.