Hijery ny anatiny

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Sary Vetaveta? Ratsy ve ny Cybersexe?

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Sary Vetaveta? Ratsy ve ny Cybersexe?

Valiny ara-baiboly

 Tsy miresaka mivantana momba ny sary vetaveta, na cybersexe, na zavatra hafa mitovitovy amin’izany ny Baiboly. Resahiny mazava anefa fa tsy ankasitrahan’Andriamanitra ny zavatra mampirisika ny olona hanao firaisana ivelan’ny fanambadiana, na hanana fomba fijery diso momba ny firaisana. Diniho ireto andinin-teny ireto:

  •   “Koa vonoy ireo fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatanareo, dia fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo.” (Kolosianina 3:5) Tsy mamono ny fironan-dratsiny anefa ny olona mijery sary vetaveta, fa vao mainka mandrehitra izany. Mahatonga azy haloto eo anatrehan’Andriamanitra izany.

  •   “Izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony sahady.” (Matio 5:28) Mahatonga ny olona hanana eritreri-dratsy, izay mitarika azy hanao ratsy, ny sary vetaveta.

  •   “Aoka tsy hotononina eo aminareo akory izay resaka momba ny fijangajangana sy izay rehetra mety ho fahalotoana na izay faniriana tsy mety afa-po.” (Efesianina 5:3) Tsy tokony hahafinaritra antsika ny miresaka momba ny firaisana mamoafady na fijangajangana, mainka moa fa ny hijery na hamaky momba izany.

  •   “Miharihary ny asan’ny nofo, dia fijangajangana, fahalotoana, ... ary ny toy ireo. Ny amin’ireo zavatra ireo no ampitandremako anareo mialoha, toy ny efa nampitandremako anareo rahateo, fa tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra izay mpanao an’ireo.” (Galatianina 5:19-21) Maloto na ratsy fitondran-tena eo imason’Andriamanitra ny olona mijery sary vetaveta, na manao cybersexe, na mandefa hafa-beta (sextos). Tena tsy hankasitrahan’Andriamanitra isika raha zatra manao an’ireo.