Hijery ny anatiny

Finoana sy Fivavahana

Fivavahana

Inona no Atao hoe Olona Araka ny Fanahy? Mitovy Ihany ve ny hoe Mpivavaka Be sy ny hoe Araka ny Fanahy?

Misy soso-kevitra telo hanampy anao ho lasa olona araka ny fanahy ato. Ho hitanao koa ireo hevi-diso efatra ananan’ny olona momba ny olona araka ny fanahy.

Mitovy ve ny Fivavahana Rehetra ary Samy Manampy ny Olona Hifandray Amin’Andriamanitra?

Misy zavatra roa resahin’ny Baiboly ahalalana ny valin’izany.

Tsy Maintsy Manana ny Fivavahanao ve Ianao vao Ankasitrahan’Andriamanitra?

Mety ve ny hoe mivavaka amin’Andriamanitra ao an-trano fotsiny?

Nahoana no Be dia Be ny Fivavahana Milaza ho Kristianina?

Izany ve no nokasain’i Jesosy, ilay nanorina ny Fivavahana Kristianina?

Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?

Miresaka zavatra sivy ahafantarana ny fivavahana marina ny Baiboly.

Iza no Atao hoe Antikristy?

Mbola ho avy ve ny antikristy sa efa misy?

Inona no Dikan’ny hoe Masina?

Afaka ny ho masina ve ny olona tsy lavorary?

Vavaka

Hanampy Ahy ve Andriamanitra Raha Mivavaka Aminy Aho?

Fantatr’Andriamanitra ve ny olana mahazo anao?

Hamaly ny Vavaka Ataoko ve Andriamanitra?

Arakaraka izay ataonao ihany no hahatonga an’Andriamanitra hihaino ny vavaka ataonao na tsia.

Ahoana no Atao Rehefa Mivavaka? Efa Ampy ve Ilay Vavaka Nampianarin’ny Tompo?

Ilay vavaka hoe Rainay Izay any An-danitra ihany ve no eken’Andriamanitra?

Inona no Azoko Angatahina Amin’ny Vavaka?

Tsy misy dikany amin’Andriamanitra ve ny zavatra mampiady saina anao, ka tsy mila resahina amin’ny vavaka?

Nahoana ny Vavaka no Tokony Hatao Amin’ny Anaran’i Jesosy?

Manome voninahitra an’Andriamanitra isika sady manaja an’i Jesosy, rehefa ataontsika amin’ny anaran’i Jesosy ny vavaka ataontsika. Nahoana?

Tokony Hivavaka Amin’ny Olo-masina ve Aho?

Iza no tokony hivavahana araka ny Baiboly?

Inona no Antony Mety Tsy Hamalian’Andriamanitra ny Vavaka Ataontsika?

Vavaka manao ahoana no tsy valian’Andriamanitra, ary olona manao ahoana no tsy henoiny?

Famonjena

Ampy ve ny Mino An’i Jesosy Raha Te ho Voavonjy?

Milaza ny Baiboly fa misy olona sasany mino an’i Jesosy nefa tsy ho voavonjy. Nahoana?

Inona no Atao hoe Famonjena?

Ahoana no atao raha te ho voavonjy? Vonjena amin’ny inona ny olona?

Nahoana no Lazaina fa Mpamonjy i Jesosy?

Nahoana isika no mila an’i Jesosy hiangavy ho antsika? Rehefa mino an’i Jesosy fotsiny ve ianao dia voavonjy?

Nahoana no Maty i Jesosy?

Nahoana no mahasoa antsika ny nahafatesany?

Nahoana ny Soron’i Jesosy no Lazaina fa “Avotra Hisolo ny Maro”?

Nahoana no manafaka amin’ny ota ny avotra na vidim-panavotana?

Inona no Atao hoe Batisa?

Be dia be ny olona natao batisa tao anaty rano tantarain’ny Baiboly. Asehon’ireny tantara ireny hoe inona no atao hoe batisa ary nahoana izany no zava-dehibe.

Mampianatra ve ny Baiboly hoe Rehefa ‘Voavonjy Indray Mandeha, dia Voavonjy Mandrakizay’?

Mamaly an’io fanontaniana io ny fanoharana iray nataon’i Jesosy.

Inona no Dikan’ny hoe Ateraka Indray?

Tsy maintsy ateraka indray ve ianao vao azo ekena ho Kristianina?

Fahotana sy Famelan-keloka

Inona Ilay Ota Tany Am-boalohany?

Tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva ary nafindrany tamin’ny taranany rehetra ny vokatry ny ota, hoatran’ny ray aman-dreny mamindra aretina manaranaka amin’ny zanany.

Inona no Atao hoe Ota?

Misy ota ratsy kokoa noho ny ota hafa ve?

Inona no Atao hoe Mamela Heloka?

Inona no hanampy anao hamela heloka? Misy soso-kevitra dimy ato.

Hamela ny Heloko ve Andriamanitra?

Fantaro hoe inona avy no tsy maintsy ataonao raha tianao havelan’Andriamanitra ny fahotanao.

Afaka Manampy ny Olona Manamelo-tena ve ny Baiboly?

Raha manamelo-tena be loatra ianao, dia mety ho kivy tanteraka. Misy zavatra telo afaka manampy anao hanadino ny lasa ato.

Misy An’izany hoe “Fahotana Mahafaty Fito” Izany Ve?

Iza no nanao an’ilay lisitra? Inona no tsy mampitovy ny hoe ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty?

Inona Ilay Fahotana Tsy Hahazoana Famelan-keloka?

Ahoana no hahalalanao raha nanao fahotana tsy hahazoana famelan-keloka ianao?

Inona no Dikan’ilay hoe “Maso ho Solon’ny Maso”?

Mampirisika ny olona hamaly faty ve ilay didy hoe “maso ho solon’ny maso”?

Manota ve Izay Misotro Toaka? Inona no Lazain’ny Baiboly?

Milaza ny Baiboly fa be dia be ny zavatra mahatsara ny divay, na ny zava-pisotro misy alkaola hafa.

Fahotana ve ny Mifoka Sigara?

Tsy misy teny hoe sigara ao amin’ny Baiboly. Ahoana àry no hahalalana ny valin’io fanontaniana io?

Fahotana ve ny Miloka?

Tsy miresaka ny tsipiriany momba ny filokana ny Baiboly. Ahoana àry no ahalalana ny fiheveran’Andriamanitra azy io?

Fombafomba Ara-pivavahana

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Ampahafolon-karena?

Mety ho gaga ianao rehefa mahita hoe tsy mitovy amin’izay eritreretin’ny olona sasany ny zavatra lazain’ny Baiboly.

Tokony Hivavaka Amin’ny Sary ve Isika?

Tsy mampaninona an’Andriamanitra ve raha mampiasa sary na sampy isika rehefa mivavaka aminy?

Tokony Hitandrina ny Sabata ve ny Kristianina?

Raha tsy tokony hitandrina ny sabata izy ireo, nahoana ny Baiboly no milaza hoe fifanekena mandrakizay ny Sabata?

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fitenenana Amin’ny Teny Tsy Fantatra?

Izay mahavita miteny amin’ny teny tsy fantatra ve no tena Kristianina?

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Fifadian-kanina?

Inona no nahatonga ny olona fahiny hifady hanina? Tsy maintsy mifady hanina ve ny Kristianina?

Mety Foana ve ny Manome?

Ahoana ny hevitr’Andriamanitra momba an’izany?

Inona no Atao hoe Didy Folo?

Natao ho an’iza ny Didy Folo? Tsy maintsy mitandrina azy ireo ve ny Kristianina?