Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Finoana sy Fivavahana

Fivavahana

Mitovy ve ny Fivavahana Rehetra ary Samy Manampy ny Olona Hifandray Amin’Andriamanitra?

Misy zavatra roa resahin’ny Baiboly ahalalana ny valin’izany.

Tsy Maintsy Manana ny Fivavahanao ve Ianao vao Ankasitrahan’Andriamanitra?

Mety ve ny hoe mivavaka amin’Andriamanitra ao an-trano fotsiny?

Nahoana no Be dia Be ny Fivavahana Milaza ho Kristianina?

Izany ve no nokasain’i Jesosy, ilay nanorina ny Fivavahana Kristianina?

Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?

Mety foana ve izay fivavahana tianao?

Iza no Atao hoe Antikristy?

Mbola ho avy ve ny antikristy sa efa misy?

Inona no Dikan’ny hoe Ateraka Indray?

Tsy maintsy ateraka indray ve ianao vao azo ekena ho Kristianina?

Vavaka

Hanampy Ahy ve Andriamanitra Raha Mivavaka Aminy Aho?

Fantatr’Andriamanitra ve ny olana mahazo anao?

Hamaly ny Vavaka Ataoko ve Andriamanitra?

Arakaraka izay ataonao ihany no hahatonga an’Andriamanitra hihaino ny vavaka ataonao na tsia.

Inona no Azoko Angatahina Amin’ny Vavaka?

Tsy misy dikany amin’Andriamanitra ve ny zavatra mampiady saina anao, ka tsy mila resahina amin’ny vavaka?

Nahoana ny Vavaka no Tokony Hatao Amin’ny Anaran’i Jesosy?

Manome voninahitra an’Andriamanitra isika sady manaja an’i Jesosy, rehefa ataontsika amin’ny anaran’i Jesosy ny vavaka ataontsika. Nahoana?

Tokony Hivavaka Amin’ny Olo-masina ve Aho?

Iza no tokony hivavahana araka ny Baiboly?

Inona no Antony Mety Tsy Hamalian’Andriamanitra ny Vavaka Ataontsika?

Vavaka manao ahoana no tsy valian’Andriamanitra, ary olona manao ahoana no tsy henoiny?

Famonjena

Inona no Atao hoe Famonjena?

Ahoana no atao raha te ho voavonjy? Vonjena amin’ny inona ny olona?

Nahoana no Maty i Jesosy?

Be dia be ny olona mahafantatra hoe maty i Jesosy mba hahazoantsika fiainana. Inona avy anefa ny soa azontsika noho ny nahafatesany?

Nahoana ny Soron’i Jesosy no Lazaina fa “Avotra Hisolo ny Maro”?

Nahoana no manafaka amin’ny ota ny avotra na vidim-panavotana?

Inona no Atao hoe Batisa?

Ahoana no tokony hanaovana batisa? Ary rahoviana ny olona iray vao tokony hatao batisa? Manala fahotana ve ny batisa? Tokony hatao batisa ve ny zazakely?

Mampianatra ve ny Baiboly hoe Rehefa ‘Voavonjy Indray Mandeha, dia Voavonjy Mandrakizay’?

Mamaly an’io fanontaniana io ny fanoharana iray nataon’i Jesosy.

Inona no Dikan’ny hoe Ateraka Indray?

Tsy maintsy ateraka indray ve ianao vao azo ekena ho Kristianina?

Fahotana sy Famelan-keloka

Inona no Atao hoe Ota?

Misy ota ratsy kokoa noho ny ota hafa ve?

Inona no Atao hoe Mamela Heloka?

Inona no hanampy anao hamela heloka? Misy soso-kevitra dimy ato.

Hamela ny Heloko ve Andriamanitra?

Fantaro hoe inona avy no tsy maintsy ataonao raha tianao havelan’Andriamanitra ny fahotanao.

Misy An’izany hoe “Fahotana Mahafaty Fito” Izany Ve?

Iza no nanao an’ilay lisitra? Inona no tsy mampitovy ny hoe ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty?

Inona Ilay Fahotana Tsy Hahazoana Famelan-keloka?

Ahoana no hahalalanao raha nanao fahotana tsy hahazoana famelan-keloka ianao?

Manota ve Izay Misotro Toaka? Inona no Lazain’ny Baiboly?

Milaza ny Baiboly fa be dia be ny zavatra mahatsara ny divay, na ny zava-pisotro misy alkaola hafa.

Fahotana ve ny Miloka?

Tsy miresaka ny tsipiriany momba ny filokana ny Baiboly. Ahoana àry no ahalalana ny fiheveran’Andriamanitra azy io?

Fombafomba Ara-pivavahana

Tokony Hivavaka Amin’ny Sary ve Isika?

Tsy mampaninona an’Andriamanitra ve raha mampiasa sary na sampy isika rehefa mivavaka aminy?

Tokony Hitandrina ny Sabata ve ny Kristianina?

Raha tsy tokony hitandrina ny sabata izy ireo, nahoana ny Baiboly no milaza hoe fifanekena mandrakizay ny Sabata?