Hijery ny anatiny

Rahoviana no ho Tonga ny Faran’izao Tontolo Izao?

Rahoviana no ho Tonga ny Faran’izao Tontolo Izao?

Valiny ara-baiboly

Raha tiantsika ho fantatra hoe rahoviana no ho tonga ny faran’izao tontolo izao, dia ilaina aloha ny mahalala ny dikan’ny hoe “izao tontolo izao” ao amin’ny Baiboly. Matetika ny teny grika hoe kôsmôs no adika hoe “izao tontolo izao.” Ilazana ny olombelona amin’ny ankapobeny izy io, indrindra fa ny olona tsy manao ny sitrapon’Andriamanitra. (Jaona 15:18, 19; 2 Petera 2:5) Indraindray koa izy io ilazana rafitra misy eto amin’ity tontolo ity, anisan’izany ny varotra, ny politika ary ny fivavahana.​—1 Korintianina 7:31; 1 Jaona 2:15, 16. *

Inona no dikan’ny hoe “faran’izao tontolo izao”?

Hita ao amin’ny Baiboly maro ny hoe “faran’izao tontolo izao.” Misy kosa Baiboly manao azy io hoe “fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity” na hoe “fiafaran’izao tontolo izao.” (Matio 24:3; Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara) Tsy hoe ho potika àry ny tany na hoe ho faty daholo ny olona rehetra, rehefa tonga ny farany. Ny rafitra misy eto amin’ity tontolo ity kosa no hifarana.—1 Jaona 2:​17.

Milaza ny Baiboly fa “ny mpanao ratsy horinganina.” Amin’izay hiadana sy ho sambatra eto an-tany ny olona manao ny tsara. (Salamo 37:9-11) Rahoviana ny ratsy fanahy no haringana? Mandritra ny “fahoriana lehibe”, ary hifarana izy io amin’ny ady atao hoe Hara-magedona.​—Matio 24:21, 22; Apokalypsy 16:14, 16.

Rahoviana izany no ho tonga?

Hoy i Jesosy: “Tsy misy mahalala ny amin’izany andro sy ora izany, na ny anjely any an-danitra, na ny Zanaka, afa-tsy ny Ray ihany.” (Matio 24:36, 42) Nilaza koa izy hoe “amin’ny ora tsy eritreretinareo no hiavian’ny Zanak’olona.” Midika izany fa tsy hampoizina ny fotoana hahatongavan’ny farany.—Matio 24:44.

Na dia tsy fantatsika aza ny andro sy ora hahatongavan’ny farany, dia efa nanome “famantarana” i Jesosy. Nilaza mantsy izy fa hisy zava-mitranga maromaro mandritra ny fotoana aloha kelin’ny farany. (Matio 24:3, 7-14) “Fotoanan’ny farany” na “andro farany” no ilazan’ny Baiboly an’io fotoana io.—Daniela 12:4; 2 Timoty 3:1-5.

Inona no ho sisa tavela aorian’ny farany?

Mbola ho eo ny tany, satria milaza ny Baiboly fa “tsy ho voahozongozona mandrakizay doria” izy io. (Salamo 104:5) Hisy olona be dia be koa eto an-tany, satria hoy ny Baiboly: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.” (Salamo 37:29) Haverin’Andriamanitra ho toy ny tamin’ny voalohany indray ny fiainana eto an-tany:

^ feh. 1 Nadikan’ny Baiboly sasany hoe “izao tontolo izao” koa ny teny grika hoe aiôn. Mitovitovy amin’ny dikan’ny hoe kôsmôs ihany amin’izay ny hoe aiôn.