Hijery ny anatiny

Inona avy ny Famantarana ny “Andro Farany”?

Inona avy ny Famantarana ny “Andro Farany”?

Valiny ara-baiboly

Resahin’ny Baiboly ny zavatra hitranga izay mampiavaka ny “fifaran’ny rafitr’ity tontolo ity”, na “fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 24:3; Fandikan-teny Protestanta), izay antsoin’ny Baiboly hoe “andro farany” na “fotoanan’ny farany.” (2 Timoty 3:1; Daniela 8:19) Ireto misy faminaniana momba an’io andro farany io:

 • Hisy ady eran-tany—Matio 24:7; Apokalypsy 6:4.

 • Hisy mosary.—Matio 24:7; Apokalypsy 6:5, 6.

 • Hisy horohoron-tany lehibe.—Lioka 21:11.

 • Hisy areti-mandringana.—Lioka 21:11.

 • Hitombo ny heloka bevava.—Matio 24:12.

 • Hanimba ny tany ny olona.—Apokalypsy 11:18.

 • Hiharatsy toetra ny olona ka ‘tsy hisaotra, tsy ho mena-mivadika, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho be di-doha, ho mpieboebo.’—2 Timoty 3:1-4.

 • Hikorontana ny fianakaviana, satria ny olona “tsy ho tia ny mpianakaviny” ary ny ankizy “tsy hankatò ray aman-dreny.”—2 Timoty 3:2, 3.

 • Ho lasa tsy tia an’Andriamanitra ny ankamaroan’ny olona.—Matio 24:12.

 • Hihatsaravelatsihy ny mpivavaka.—2 Timoty 3:5.

 • Ho azo tsara kokoa ny hevitry ny faminanian’ny Baiboly, anisan’izany ny momba ny andro farany.—Daniela 12:4.

 • Hotorina maneran-tany ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana.—Matio 24:14.

 • Tsy horaharahain’ny olona sady hihomehezany ny porofo fa efa akaiky ny farany.—Matio 24:37-39; 2 Petera 3:3, 4.

 • Hiaraka ho tanteraka daholo ireo faminaniana rehetra ireo, fa tsy ny sasany aminy fotsiny.—Matio 24:33.

Efa “andro farany” ve izao?

Eny. Rehefa jerena ny zava-misy eran-tany sy ny famaritan’ny Baiboly ireo daty manan-tantara, dia hita fa nanomboka tamin’ny 1914 ny andro farany. Nanomboka nanjaka tany an-danitra ny Fanjakan’Andriamanitra tamin’io fotoana io. Inona no nataon’izy io voalohany? Noroahiny avy tany an-danitra ho etỳ an-tany i Satana Devoly sy ny demonia. (Apokalypsy 12:7-12) Hita amin’ny toe-tsain’ny olona sy ny zavatra ratsy ataony fa i Satana no mifehy an’ity tontolo ity. Izany no mahatonga ny andro farany ho “fotoan-tsarotra tsy mora setraina.”—2 Timoty 3:1.