Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Inona avy ny Famantarana ny “Andro Farany”?

Inona avy ny Famantarana ny “Andro Farany”?

Valiny ara-baiboly

Resahin’ny Baiboly ny zavatra hitranga izay mampiavaka ny “fifaran’ny rafitr’ity tontolo ity”, na “fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 24:3; Fandikan-teny Protestanta), izay antsoin’ny Baiboly hoe “andro farany” na “fotoanan’ny farany.” (2 Timoty 3:1; Daniela 8:19) Ireto misy faminaniana momba an’io andro farany io:

 • Hisy ady eran-tany—Matio 24:7; Apokalypsy 6:4.

 • Hisy mosary.—Matio 24:7; Apokalypsy 6:5, 6.

 • Hisy horohoron-tany lehibe.—Lioka 21:11.

 • Hisy areti-mandringana.—Lioka 21:11.

 • Hitombo ny heloka bevava.—Matio 24:12.

 • Hanimba ny tany ny olona.—Apokalypsy 11:18.

 • Hiharatsy toetra ny olona ka ‘tsy hisaotra, tsy ho mena-mivadika, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho be di-doha, ho mpieboebo.’—2 Timoty 3:1-4.

 • Hikorontana ny fianakaviana, satria ny olona “tsy ho tia ny mpianakaviny” ary ny ankizy “tsy hankatò ray aman-dreny.”—2 Timoty 3:2, 3.

 • Ho lasa tsy tia an’Andriamanitra ny ankamaroan’ny olona.—Matio 24:12.

 • Hihatsaravelatsihy ny mpivavaka.—2 Timoty 3:5.

 • Ho azo tsara kokoa ny hevitry ny faminanian’ny Baiboly, anisan’izany ny momba ny andro farany.—Daniela 12:4.

 • Hotorina maneran-tany ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana.—Matio 24:14.

 • Tsy horaharahain’ny olona sady hihomehezany ny porofo fa efa akaiky ny farany.—Matio 24:37-39; 2 Petera 3:3, 4.

 • Hiaraka ho tanteraka daholo ireo faminaniana rehetra ireo, fa tsy ny sasany aminy fotsiny.—Matio 24:33.

Efa “andro farany” ve izao?

Eny. Rehefa jerena ny zava-misy eran-tany sy ny famaritan’ny Baiboly ireo daty manan-tantara, dia hita fa nanomboka tamin’ny 1914 ny andro farany. Nanomboka nanjaka tany an-danitra ny Fanjakan’Andriamanitra tamin’io fotoana io. Inona no nataon’izy io voalohany? Noroahiny avy tany an-danitra ho etỳ an-tany i Satana Devoly sy ny demonia. (Apokalypsy 12:7-12) Hita amin’ny toe-tsain’ny olona sy ny zavatra ratsy ataony fa i Satana no mifehy an’ity tontolo ity. Izany no mahatonga ny andro farany ho “fotoan-tsarotra tsy mora setraina.”—2 Timoty 3:1.

Fanampim-panazavana

Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?

“Andro Farany” ve Izao Iainantsika Izao?

Voaporofo fa “andro farany” izao, raha jerena ny zava-mitranga sy ny toetran’ny olona manodidina antsika.

NY TILIKAMBO FIAMBENANA

Mampatahotra ve ny Fara Andro?

Inona no lazain’ny Baiboly momba ny fara andro? Ho gaga ianao hahita fa tsy mitovy amin’izay lazain’ny olona izany.

VALIN’IREO FANONTANIANA ARA-BAIBOLY

Inona no Atao hoe Ady Hara-magedona?

Indray mandeha ihany no ahitana ny teny hoe Hara-magedona, ao amin’ny Baiboly. Miresaka momba an’io ady io anefa ny andinin-teny maro ao amin’ny Baiboly.