Hijery ny anatiny

Ao Am-ponao ve ny Fanjakan’Andriamanitra?

Ao Am-ponao ve ny Fanjakan’Andriamanitra?

Valiny ara-baiboly

 Tsy zavatra ao am-pon’ny Kristianina ny Fanjakan’Andriamanitra. a Miantso azy io hoe “fanjakan’ny lanitra” ny Baiboly, ka izay no ahalalantsika ny toerana misy azy io. (Matio 4:17, Fandikan-teny Protestanta) Milaza ny Baiboly fa tena fitondram-panjakana izy io ary efa mitondra any an-danitra. Diniho ireto porofo ireto:

  •   Manana mpitondra sy vahoaka fehezina ny Fanjakan’Andriamanitra, ary manana lalàna sy fahefana hanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra any an-danitra sy eto an-tany.—Matio 6:10; Apokalypsy 5:10.

  •   Hanjaka amin’ny “vahoaka sy ny firenena ary ny olona samy hafa fiteny” ny Fanjakan’Andriamanitra. (Daniela 7:13, 14) Andriamanitra mihitsy no nanome fahefana ny mpitondra azy io, fa tsy hoe ny vahoaka feheziny akory.—Salamo 2:4-6; Isaia 9:7.

  •   Nilaza tamin’ny apostoliny tsy nivadika i Jesosy fa hiara-hanjaka aminy ao amin’ilay Fanjakana any an-danitra izy ireo, ka “hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana.”—Lioka 22:28, 30.

  •   Manana fahavalo koa ilay Fanjakana ary horinganiny izy ireo amin’ny hoavy.—Salamo 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Korintianina 15:25, 26.

 Tsy mampianatra mihitsy ny Baiboly hoe ao am-po ny Fanjakan’ny lanitra ka hoe miasa ao anatin’ny fon’ny olona. Lazain’ny Baiboly kosa fa “ny teny momba ilay fanjakana” na ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana”, dia afaka ny hisy vokany eo amin’ny fontsika ary tena tokony hisy vokany amintsika.—Matio 13:19; 24:14.

Inona no dikan’ilay hoe “ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo”?

 Lasa tsy azon’ny olona ny toerana misy an’ilay Fanjakana, noho ny fomba nandikan’ny Baiboly sasany ny Lioka 17:21. Ny Fandikan-teny Protestanta, ohatra, mandika azy io hoe: “Ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo.” Mila mijery ny teny manodidina isika mba hahalalana ny tena dikan’io andinin-teny io.

Tsy tao am-pon’ireo olona mafy fo nitady hamono an’i Jesosy ireo ny Fanjakan’Andriamanitra

 Niresaka tamin’ny Fariseo i Jesosy tamin’io. Mpitondra fivavahana nanohitra an’i Jesosy izy ireo, ary nitetika ny hamono azy. (Matio 12:14; Lioka 17:20) Dia hitombina ve ny hoe ao am-pon’ireo olona mafy fo ireo ilay Fanjakana, nefa i Jesosy aza nilaza taminy hoe: “Ao anatinareo dia feno fihatsarambelatsihy sy fandikan-dalàna”?—Matio 23:27, 28.

 Marina tsara anefa ny fomba nandikan’ny Baiboly hafa an’io tenin’i Jesosy ao amin’ny Lioka 17:21 io. Izao, ohatra, no ao amin’ny Dikan-teny Anglisy Maoderina: “Ny Fanjakan’Andriamanitra dia miaraka aminareo eto.” (Izahay no manao sora-mandry) Hoy koa ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao: “Eo afovoanareo ny fanjakan’Andriamanitra.” ‘Niaraka’ na ‘teo afovoan’ireo’ Fariseo ny Fanjakan’ny lanitra, satria nijoro teo anatrehan’izy ireo i Jesosy, ilay notendren’Andriamanitra ho Mpanjakan’izy io.—Lioka 1:32, 33.

a Antokom-pivavahana maro no mampianatra fa ao anatin’ny olona na ao am-pon’ny olona ny Fanjakan’Andriamanitra. Milaza, ohatra, Ny Rakipahalalana Katolika (anglisy) fa ‘ny dikan’ny hoe fanjakan’Andriamanitra, dia hoe manjaka ao am-pontsika Andriamanitra.’ Hoy koa ny Papa Benoît Faha-16 tao amin’ny bokiny hoe Jesoa avy any Nazareta (anglisy): “Ao am-pon’ny olona mankatò ny Fanjakan’Andriamanitra.”