Hijery ny anatiny

Ny Devoly ve no Mahatonga ny Fijaliana Rehetra?

Ny Devoly ve no Mahatonga ny Fijaliana Rehetra?

Valiny ara-baiboly

Asehon’ny Baiboly fa tena misy i Satana Devoly. Toy ny lehiben’ny jiolahy izy, ka mampiasa ‘famantarana mandainga’ sy “famitahana” mba hanatanterahana ny fikasany. Milaza mihitsy aza ny Baiboly fa “miseho foana ho toy ny anjelin’ny mazava” izy. (2 Tesalonianina 2:9, 10; 2 Korintianina 11:14) Tena misy izy rehefa jerena ny zava-doza vokatry ny ataony.

Tsy ny Devoly anefa no mahatonga ny fijaliana rehetra. Nahoana isika no milaza izany? Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, dia nataony afaka mifidy ny hanao ny tsara na hanao ny ratsy izy ireo. (Josoa 24:15) Rehefa tsy mahay mifidy isika, dia mizaka ny vokany.—Galatianina 6:7, 8.