Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Inona no Atao hoe Ady Hara-magedona?

Inona no Atao hoe Ady Hara-magedona?

Valiny ara-baiboly

Ady farany hataon’Andriamanitra amin’ny fitondram-panjakan’olombelona no atao hoe Hara-magedona. Manohitra an’Andriamanitra ireny fanjakana ireny sy ny mpanohana azy, satria tsy mety manaiky azy ho mpitondra. (Salamo 2:2) Ho foana tanteraka ny fitondran’olombelona aorian’ny Hara-magedona.—Daniela 2:44.

Ao amin’ny Apokalypsy 16:16 ihany no ahitana ny teny hoe “Hara-magedona”, ao amin’ny Baiboly. Milaza ny faminaniana ao amin’ny Apokalypsy hoe hangonina eo “amin’ilay toerana antsoina amin’ny teny hebreo hoe Hara-magedona” ny “mpanjakan’ny tany rehetra misy mponina”, rehefa tonga ny “adin’ilay andro lehiben’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra.”—Apokalypsy 16:14.

Iza no hiady, amin’ny Hara-magedona? Hitarika ny tafika any an-danitra i Jesosy Kristy ary ho resin’izy ireo ny fahavalon’Andriamanitra. (Apokalypsy 19:11-16, 19-21) Tsy iza ireo fahavalo ireo fa ny olona manohitra ny fahefan’Andriamanitra sy tsy manaja azy.—Ezekiela 39:7.

Hatao any Israely tokoa ve ny ady Hara-magedona? Tsia. Tsy ho eo amin’ny toerana iray monja ny ady Hara-magedona fa hanerana ny tany.—Jeremia 25:32-34; Ezekiela 39:17-20.

“Tendrombohitr’i Megido” no dikan’ny hoe “Hara-magedona” na “Armagedòna.” (Hebreo: Har Megiddôhn). Tanàna iray tany Israely fahiny i Megido. Nisy ady maro manan-tantara teo amin’ny manodidina an’io tanàna io, anisan’izany ny ady sasany voasoratra ao amin’ny Baiboly. (Mpitsara 5:19, 20; 2 Mpanjaka 9:27; 23:29) Tsy toerana eny akaikin’io Megido fahiny io anefa ilay Hara-magedona. Tsy misy tendrombohitra lehibe mantsy any sady tsy antonona ny olona rehetra hiady amin’Andriamanitra na dia ny Lemaka Ivan’i Jezirela eo akaikiny eo aza. Ilazana zavatra hitranga maneran-tany kosa ny hoe Hara-magedona. Amin’izay no hivondrona farany hanohitra ny fitondran’Andriamanitra ireo firenena.

Hoatran’ny ahoana ny zavatra hitranga mandritra ny Hara-magedona? Tsy fantatsika hoe ahoana no hampiasan’Andriamanitra ny heriny. Afaka mampiasa an’ireto anefa izy, toy ny efa nataony taloha: Havandra, horohoron-tany, oram-be manafotra, afo sy solifara, tselatra, ary aretina. (Joba 38:22, 23; Ezekiela 38:19, 22; Habakoka 3:10, 11; Zakaria 14:12) Hifanjevo ny fahavalon’Andriamanitra amin’izay fotoana izay, ka hifamono ny sasany aminy. Ho tonga saina anefa izy ireo amin’ny farany hoe Andriamanitra no miady aminy.—Ezekiela 38:21, 23; Zakaria 14:13.

Ho potika ve izao tontolo izao amin’ny Hara-magedona? Tsia, satria fonenan’ny olombelona mandrakizay ny tany. (Salamo 37:29; 96:10; Mpitoriteny 1:4) Hanavotra ny olombelona ny ady Hara-magedona fa tsy handripaka azy ireo. Ho tafavoaka velona mantsy ny “vahoaka be” manompo an’Andriamanitra.—Apokalypsy 7:9, 14; Salamo 37:34.

Tsy tany fotsiny no dikan’ny hoe “izao tontolo izao” ao amin’ny Baiboly, fa midika koa izy io indraindray hoe ny ratsy fanahy rehetra manohitra an’Andriamanitra. (1 Jaona 2:15-17) Ho amin’ny Hara-magedona àry ny “fiafaran’izao tontolo izao”, na ny farany ho an’ny ratsy fanahy.—Matio 24:3, Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara.

Rahoviana no hitranga ny ady Hara-magedona? Hoy i Jesosy, rehefa niresaka momba ny “fahoriana lehibe”, izay hifarana amin’ny ady Hara-magedona: “Tsy misy mahalala ny amin’izany andro sy ora izany, na ny anjely any an-danitra, na ny Zanaka, afa-tsy ny Ray ihany.” (Matio 24:21, 36) Na izany aza, dia asehon’ny Baiboly fa mandritra ny fanatrehan’i Jesosy no hitranga ny Hara-magedona. Efa nanomboka tamin’ny 1914 io fanatrehany io ary tsy hita maso.—Matio 24:37-39.

Fanampim-panazavana

Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?

Inona no Atao hoe Andro Fitsarana?

Jereo ato fa hitondra fitahiana ho an’ny olona rehetra tsy mivadika ny Andro Fitsarana.

Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?

“Andro Farany” ve Izao Iainantsika Izao?

Voaporofo fa “andro farany” izao, raha jerena ny zava-mitranga sy ny toetran’ny olona manodidina antsika.