Vakio ny momba an’i Arona rahalahin’i Mosesy. Nanota izy satria nanaiky hampanaovin’ny Israelita zanak’omby volamena. Vakio ato amin’ny Internet ity tantara an-tsary ity na ataovy pirinty ny PDF.