Inona no nitranga tamin’i Kora rehefa nikomy tamin’i Mosesy sy Arona izy, tany an-tany efitra? Vakio ato amin’ny Internet ity tantara an-tsary ity na ataovy pirinty ny PDF.