Fantaro hoe nahoana ny Baiboly no milaza fa “naman’i Jehovah” i Abrahama. (Jakoba 2:23) Vakio ato amin’ny Internet ity tantara an-tsary ity na ataovy pirinty ny PDF.