Namana tsara i Rota sady tsara toetra. Fidio amin’ireo izay tena toetran’i Rota sy ny toetra tokony hananan’ny namana tsara.