Adikao ity sary holokoana ity, dia ho fantatrao ny mombamomba ny saron-tratra nanaovan’ny mpisoronabe israelita.