Adikao ity pejy natao holokoana ity, ary jereo ny tsy mampitovy ny sary roa momba ny nofin’ilay mpanao mofo.