Adikao ity kilalaon-tsaina ity ary fantaro ny tetirazan’i Lota, zana-drahalahin’i Abrahama.