Adikao sy ataovy pirinty ity kilalaon-tsaina ity, ary fantaro ireo toerana maro nalehan’i Jakoba.