Adikao ity karatra ara-baiboly ity, ary fantaro bebe kokoa ny momba an’i Paoly. Hetezo, aforeto, ary tehirizo.