Miaraha mihira amin’i Sofia, dia tadidio fa afaka mivavaka amin’i Jehovah foana ianao.