Hoatran’ny ahoana izany hoe mamela heloka tanteraka?