Eritrereto hoe inona ny zavatra tianao hatao rehefa any amin’ny Paradisa ianao.