Efa nisy fotoana ve ianao tsy sahy niresaka momba an’i Jehovah? Tena afaka manampy anao i Jehovah mba tsy hatahotra.