Teny fampidirana ataon’i Anthony Morris III, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana izy ity. Hazavainy ny momba an’ireo andiana sary miaina natao hanampiana ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany.