Afaka ny hinamana amin’ny be taona ao amin’ny fiangonana ianao sy ny ray aman-dreninao.