Inona no nataon’ny ankizy tamin’ny andron’ny Baiboly, rehefa nivory?