Lehilahy sy vehivavy no nataon’i Jehovah ho mpivady. Mbola tsy niova izany.