Iza amin’ireo sary ireo no mampiseho ny fiainana ao amin’ny Paradisa?