Tian’i Jehovah daholo ny olona rehetra. Inona no azonao atao mba ho lasa hoatran’azy?