Misy heviny lehibe tokoa ny anaran’i Jehovah. Andao hiraintsika mafy àry ity hira ity e!