Vakio miaraka amin’ny zanakao ity lesona ity. Iaraho mijery koa ny sary.