Hijery ny anatiny

FANAZAVANA ANDININ-TENY

Matio 6:34: “Aza Manahy ny Amin’ny Ampitso”

Matio 6:34: “Aza Manahy ny Amin’ny Ampitso”

 “Aza manahy mihitsy ny amin’ny ampitso, fa ny ampitso hanana ny fanahiany. Ampy ho an’ny andro tsirairay ny ratsy mitranga eo aminy.”—Matio 6:34, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

 “Aza manahy ny amin’ny ampitso hianareo; fa ny ampitso hanahy ny azy. Ampy ho an’ny andro ny ratsy miseho ao aminy.”—Matio 6:34, Fandikan-teny Protestanta.

Inona no tian’ny Matio 6:34 holazaina?

 I Jesosy no nilaza an’ireo teny ireo. Nanome toky ny mpihaino azy izy hoe tsy ilaina ny miady saina be, na manahy be loatra, momba ny olana amin’ny hoavy. Handray soa kosa izy ireo raha izay mitranga amin’ny andro tsirairay ihany no eritreretiny.

 Tsy te hilaza akory i Jesosy hoe tsy tokony hieritreritra an’izay hitranga rahampitso isika na hoe tsy tokony hanomana ny hoavintsika. (Ohabolana 21:5) Nampiany kosa isika mba tsy hanahy na hiady saina be loatra momba an’izay mety hitranga rahampitso. Raha izany mantsy, dia mety tsy ho falifaly intsony isika sady tsy hahavita hifantoka amin’izay zavatra tsy maintsy ataontsika. Tsy hoe hivaha koa ilay olana raha androany isika dia efa manahy momba an’ilay izy. Matetika aza no tsy mitranga akory ilay zavatra mampiady saina antsika, na tsy ratsy be araka ny nieritreretantsika azy.

Inona no voalazan’ny teny manodidina ny Matio 6:34?

 Anisan’ilay toriteny malaza nataon’i Jesosy teo an-tendrombohitra ireo teny ireo. Hita ao amin’ny Matio toko faha-​5-​7 io toriteny io. Nohazavain’i Jesosy fa tsy hoe lasa sambatra kokoa isika na lasa ela velona kokoa rehefa manahy be loatra. (Matio 6:27) Nilaza koa izy fa tsy mila manahy be loatra momba ny hoavy isika rehefa manao loha laharana ny fanompoana an’Andriamanitra. Ny zavamaniry sy ny biby aza karakarain’Andriamanitra, mainka moa fa ny olona manompo azy!—Matio 6:25, 26, 28-33.

Vakio ny Matio toko faha-​6, dia jereo koa ny fanamarihana ambany pejy sy ny fanondroana andininy hafa.