Jachin ama ayúkaw wënake

Índicew wëna

 LECCIÓN 13

¿Jítasum maxtiá jume Bíbliam religióntaw wënakew bétana?

¿Jítasum maxtiá jume Bíbliam religióntaw wënakew bétana?

1. ¿Sïme jume religiónim türimʼme jäni?

Sïme religionimpo géntem Lióstam tua alʼletua báreme aika. Wanay may türi a täyako ke Lios béxrepo am bitcha éntok ámet suuwa. Te rojíktisi bitʼtu ke géntem aika juebena jita ka tüwatam yälame buéytuk ju religión júnel ámew a awla (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Noticiampote a jikʼkaixla religiónim bétana ke bómbam juebena géntem mee bechïbo pextiala, ket juebena géntem wepu raazapo jomeme tóktim am mëla éntok naw nasʼsuawapo emo kikʼkibacha. Éntoket parem äne ili usim jiökot yälame éntok am vioviolaruame. ¡May rojikti maachi wame tu géntem Liosta sualeme bechïbo! Mateo 24:11, 12; Marcos 13:4-6te nooka.

Ju religión lutüria Liosta yöre, te ju religión ka lutüria eʼe. I religión ka lutüria ara nokíchiam Liosta bétana maxtiá éntok jume kokʼkolámim jiba am jijiapsa tiyʼya, éntoket wate maxtíriam ka Bíbliapo wëmem maxtiá. Te Jehová géntem a bétana lutüriata täyaiʼa. Ezequiel 18:4 éntok 1 Timoteo 2:3-5te nooka.

2. ¿Jítasu maxtiá ju Biblia jume religionimʼmew wënakew bétana?

Jume religiónim Liosta emo nake tiame kátim a baytatʼtawa, buéytuk bempo tuärim Satanasta ániatam nakʼke (Santiago 4:4). Jume Bíbliam sïme jume religiónim ka lutüriam “Babilonia may utʼtiakame” bénasi am tetetʼtia. Júnel téwak buéytuk Dilúviota simsuko Noeta jiápsayo wepu ciudad bínwatume Babilonia tiame religiónim ka lutüriam ama yew sajʼjak. Ka jaikika bëye Liosta senu wëpo wame religiónim génteta baytatʼtawame éntok ka tüwata ámew joame lütianakew bechïbo. Revelación (Apocalipsis) 17:1, 2, 5, 16, 17 éntok 18:8te nooka.

Te Jehová jume tu géntem religi onimpo chíbextiarim ámew wate éntok naw am tojʼja. ¿Jáchini? Lutüriata am maxtiaka. Miqueas 4:2, 5te nooka.

 3. ¿Jítasum yäna jume tu géntem?

Ju religión lutüria géntem naw antua

Jehová jume géntem tua a nákeme éntok tüwata ya báremet suuwa. Júnel bechïbo juka religión ka lutüriata am toix iʼa. Bempo tua Lióstam nákëteko, täbuiasim emo weriwbäna a alʼletua báreka. Revelación (Apocalipsis) 18:4te nooka.

Aman bat síglopo, juebena géntem tu jiápsakame jume apóstolim predicaruakawi tüysim alʼleakam a mabétak. Jehová am maxtiak jachin che tülisi jiápsina, buéytuk am téxwak jáchisu che tülisi bem jiápsita usáruanakëwi éntok esperanzata jipu bechïbo, wanay i che alʼlewamta ámew nüpak. Ame bénasi, ítapo ket jume tu nookim Bíbliapo wëme tülisite am mabétnake Liosta bat yéchaka. 1 Tesalonicenses 1:8, 9 éntok 2:13te nooka.

Jehová tüysi eaka am mamábeta wame religión ka lutüriata tójako wanay religión lutüriapo kimuko. Sïmetaka áram aw jëla anʼnake, kétchim jume sáylam nákwamta éntok jiba bechïbo jiápsiwa esperanzata jípureme. ¿Sïme juka tüwate mabetpeyʼya? Marcos 10:29, 30 éntok 2 Corintios 6:17, 18te nooka.

4. ¿Jítasu yänake Lios sïme Buiäpo yanti anwamta éntok alʼlewamta ayúnakew bechïbo?

Ju religión ka lutüria beja géntem ka kökosi yäna Liosta a lütiako. Ju religión ka lutüria kaabeta baytatʼtawna éntok kaabeta naykímtena. Sïme géntem wepu tua Lios ayúkamta adoraruana. ¿Lútulay ke may türi sïme ia bétana juneriateko? Revelación (Apocalipsis) 18:20, 21 éntok 21:3, 4te nooka.