Jachin ama ayúkaw wënake

¿Jatweyte beja ka jiökot ëna jäni?

¿Jatweyte beja ka jiökot ëna jäni?

¿Jáchise jiaw eyʼyey...

  • ... jewi?

  • ... eʼe?

  • ... pueke?

 BÍBLIAM NOKÄWI

“Lios [...] bem pusim sïme opuam tütena, éntok ju kokʼkowame beja káytanake, éntok buanwame junʼne. Éntok kökosi ëwame.” (Revelación [Apocalipsis] 21: 3, 4, Traducción del Nuevo Mundo.)

JITA EM JÍPUNAKËWI A JÜNEAKO

Tua te jünena ke Lios ka ítom problémam joowa (Santiago 1:13).

Tülisi ítom ëtuana ke Lios ítom jiökot eámtat suuwa (Zacarías 2:8).

Esperánzatate jípuna ke púxbaw bicha beja ka jita ítom jiökot eʼëtuame ayuna (Salmo 37:9-11).

 ¿RAZOONIM AAYU BÍBLIATA NOKAW SUAL BECHÏBO?

Jewi, juebena razoonim aayu te woyimte émow nokná:

  • Lios jiökot ëwamta éntok injustíciata kuxtire. ¿Jáchisu au inʼneak Jehová batnätaka a pueblota jiökot am joayo? Ju Biblia júnel jiawa ke tüysi a iʼineay wate nacionim bíchaka a pueblota jiökocham joayo (Jueces 2:18, Traducción del Nuevo Mundo).

    Lios jume wate géntem jiökot joame ka am türe. Ju Biblia júnel jiawa ke Lios jume géntem jabem sik lóbala bebébame kuxtire (Proverbios 6:16, 17).

  • Lios wewʼwepulamʼmet suuwa. Pueke empiba em jiökot eámtat éntok em kom eámtat emo inʼnea bénasi eyʼya, te kate a koptia Jehová ket a jüneria (2 Crónicas 6:29, 30).

    A Yaʼut pámani, ka jaikika bëye Jehovata sïme géntem jiökot ëwamta lütia bechïbo (Mateo 6:9, 10). Te ika yepsaw taxti, Äpo wame tu jiápseka a járiame tüysi am nákeka tülisi am eʼetua (Hechos 17:27; 2 Corintios 1:3, 4).

 EMORE TEMAJE

¿Jatchiaka Lios ítom jiökot ëwamta kie bitcha?

Juka yómiata Bíbliata mákame jumu ROMANOS 5:12 éntok 2 PEDRO 3:9 pe a tewna.