Jachin ama ayúkaw wënake

Índicew wëna

 SECCIÓN 6

Jítasu tábuiasi a jojoá ili usita yew tómteko

Jítasu tábuiasi a jojoá ili usita yew tómteko

“Jume ili usim Jehovata bétanam mikʼri” (Salmo 127:3).

Ili usita yepsako ale bénasi alʼlewamta nunüpa éntok máwxrata bemela átchayrimʼmewi. Jámak obiáchisim a bitcha yún tiémpota éntok utʼtiata a wériawi en ili usita suaya bechïbo. Ka jimyörewapo éntok bemélasi en inʼneawi ket en kuna o en jubíbew obiáchisi ámew tawánake. Júnelim náwichika tüysi a täyanake jita bem yanakëwi ili usita éntok bem matrimóniota suaya bechïbo. ¿Jáchisu jume consejo bíblicom am aniánake jita obiáchipo am yew wénake bechïbo?

 1 ÁKEA MABETA TÁBUIASI JITA JOWAPO

BÍBLIATA NOKÄWI: “[Jú nákwame] jü yore nákeme jiokot aneka ára jiápsa, entok yore nak jiokole [...], entok áapörik béchïbo kayta jaria, omtetëk kabetat chachaye” (1 Corintios 13:4, 5). Bemela áyeri, jiba ili usítamak am bánake. Júnentak junʼne, jú ara a kunáwata aw tösakari bénasi aw érianake, júneli kate a koptia äpo ket júneli aw bit iʼa. Ka namuxi éaka ákea bitʼtebo en a wátiawi éntok béxresi a aniáwamta bitcha ili usita suáyawapo.

“Eme jújubekame, [...] ámemakem aane [junéwamta jípureka]” (1 Pedro 3:7). Empo bemela átchaytuko, ache suuwa ke eni en jubi chë yun tiémpota a ili usita makna, jámak ka tüysi aw inʼnea, lotʼtilataka o rojíktinake bemela tékilta bechïbo. Jámakweyo émow omtínake, te kate yanti éwamta täru, buéytuk “jú ka lawti oʼomteme chë owta utʼtiakamta bepʼpa türi” (Proverbios 16:32). Tüyse koba suuwa wanay jita aw béyemta a makʼka (Proverbios 14:29).

JITA ARA EN YANAKËWI:

  • Empo átchaytuko: En jubite aniánake ili usita suaya bechïbo, chë june tukäpo. Jita tékilta en jowapo kópela a yawʼwa chë tiémpota en jubímak éntok en ili usímak am bechïbo

  • Empo áyetuko: En kuna ili usítamak enchi a aniá báreyo, ákea mabeta. Ka tüysi a yako, kate jiale, suamse a maxtiá jachin a yanakëwi

 2 EN MATRIMÓNIOTE UTʼTIATA MAKʼKA

BÍBLIATA NOKÄWI: “Wepu takáwatam naw yánake” (Génesis 2:24). Béjasu eni jú famíliapo bemela ili usita jípure, empo kate a koptia ke en kuna éntok en jubi jiba bénasem “wepu takáwatam naw jowa”. Utʼtiatem jowa enchim matrimonio ka utʼtiata tärunake bechïbo.

Jubi, aniáwamte baysawʼwe en kunata enchi mákawi. Jume nókim baysáywapo wëme “jitʼtuata benamʼme” (Proverbios 12:18). Kuna, en jubite texwa tüysi enchi a nákewi éntok bexre machisi en a bíchawi, éntok tüyse béxresi a bitcha famíliata bechïbo jita a jowawi (Proverbios 31:10, 28).

“Kaabe juka tüisi áu huechemta jíba jariubáanake, ál-la, täbuik béchïbo tühuata” (1 Corintios 10:24). Jibe a jowa en kunata türewi éntok utʼtiata a jowapo tüysi bítnake. Tiémpotem emo makʼka naw etʼtexwaka emo jikʼkajaka. Naw töteko, kate émot jiba eyʼya. Ache suuwa en kuna o en jubita jita a wátiawi. Jú Biblia júnel jiawa: “Kátem émo koptia báreka éenake, ál-lem nanabeu éaka chúbala émo tojja” (1 Corintios 7:3-5). Júneli ía bétanem wiwitʼti noka. Yanti éakari éntok tüysi at suákari enchim matrimonio utʼtiata nünake.

JITA ARA EN YANAKËWI:

  • Kate a koptia tíempota yew puákari en kuna o en jubímak émpola anʼnake

  • Jita ka jáikimak akema bitʼtebo nánancha emo nákewi, wepu ili jióxteri o wepu mikʼritamaki

 3 EN ILI USITE MAXTIÁ

BÍBLIATA NOKÄWI: “Ili usitaka naateka ä tatäyak, juka Diosta noki jïojteri. Ímëri aram enchi kóba súatua, jínëuriata béchïbo” (2 Timoteo 3:15). Ache eyʼya jáchise en ili usi maxtiánake. Jú ili usi ara jita täyanake, chë junʼne ke yew tómteka. Maseni, beja tómapo náteka en nokta täyanake éntok a junérianake jita en inʼneawi, en alʼleawi o en omtewi. Yew tómteka náteka librome aw leerua eláposum jume nókim jióxteri ka ámet juneyʼya beja yöwetaka apo a türina.

Kate júnel eyʼya ke en ili usi lemaxpo ilitchi Liosta bétana aw nok bechïbo. Jehovátawe orarua a jikʼkajapo (Deuteronomio 11:19). Wanay naw yéweteko, awe noka Liosta jita yálaw bétana (Salmo 78:3, 4). A yötupo, en usi a junérianake tüysi Jehovata en nákewi wanay apo ket a náknake.

JITA ARA EN YANAKËWI:

  • Koba suuwata áwaka orarua en usita maxtiá bechïbo

  • Jubunʼne jite a maxtiá éntok nókim béxresi bítwame en ili usi lawti jela am täyanake bechïbo