Jachin ama ayúkaw wënake

Crístota mukúkaw wätiwawi

Chikti wäsuktiapo, Jehovata testígom sïme ániachi ítote naw totoja Crístota múkuka bétana. Ika aw wátiwaw yákari, Jesús a discípulom’met nésawek: “Íkarem jiba jowa ínow wáteka” (Lucas 22:19). Jesusta mukúkaw wátiwawi eni vienes abrilta 19ta wériapo 2019po wetche.

Sïme néjunwame aman yájakame tüysim mabetna. Imi naw yáixwapo kímawame béxresi bit’tu, sïme itom rewniónim bénasi, kayta béxtuana, éntok ka tom’mi a’aywa.