Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Unoor kéé ba-a?

Unoor kéé ba-a?

Mjaar ne . . .

  • kaba?

  • di kaba?

  • meatsa?

 WÉ BIBLË JAWUN

“Nasiën batsi . . . kafaa m’ñgand di këkës bukul, pëcats katse ka ci, puum katse ka ci, bëjuaats katse ka ci ni unoor katse ka ci. Gëkogi a par ba.” — Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

PËFIAR DI KO WI PURIR PËJURARU DI WÉ

Kë me ne Nasiën batsi di ka tsu inja prublem. — Jacques 1:13.

Kë naak par kë me ne Nasiën batsi yëkar inja ipës. — Zekaria 2:8.

Kë fiar ne unoor bëliëng kéé ba. — Psaume 37:9-11.

 NE GË PURIR PËFIAR DI KO WI BIBLË JAWI?

Gë purir, undo gëko gëtëb:

  • Nasiën batsi a bër unoor ni ko un colats wi. Bi bañaanul roaa bi umal Nasiën batsi lilaants. Biblë a ja a yëkar bukul ipës undo “bi kan noran biki bukul.” — Juges 2:18.

    Nasiën batsi a bër bi kan do biki balon umal. Biblë a ja Nasiën batsi a bër “iñan i kan fiñgii iñaan nan lacatsi.” — Proverbes 6:16, 17.

  • Nasiën batsi tsunkar kara iñaan. Cits kara iñaan korol meun “unoorul ni ko wi kan dewul wi” Jeuva me buts! — Chroniques 6:29, 30.

    Di ka jon Jeuva ka tsu pësiënul pëba ni unoor wi kara iñaan kë par wi. (Matthieu 6:9, 10) Ka lilan buts uwaas bi kan tsasul biki. — Actes 17:27;Corinthiens 1:3, 4.

 WEJATSI TSI KO WI

Wékawun Nasiën batsi wëtan unoor?

Biblë a leents ko wi di ROMAINS 5:12 ni PIERRE 3:9.

TSASAN PËME

NASIËN BATSI AKA KAKURAN KAWAR PA INJA!

Wékawun Nasiën batsi wët umaal ni unoor di umundu?

Um bi umaal jund bun? Wékawun Nasiën batsi wët wul? Unoor kéé ba?