Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Unoor kéé ba-a?

Unoor kéé ba-a?

Mjaar ne . . .

  • kaba?

  • di kaba?

  • meatsa?

 WÉ BIBLË JAWUN

“Nasiën batsi . . . kafaa m’ñgand di këkës bukul, pëcats katse ka ci, puum katse ka ci, bëjuaats katse ka ci ni unoor katse ka ci. Gëkogi a par ba.” — Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

PËFIAR DI KO WI PURIR PËJURARU DI WÉ

Kë me ne Nasiën batsi di ka tsu inja prublem. — Jacques 1:13.

Kë naak par kë me ne Nasiën batsi yëkar inja ipës. — Zekaria 2:8.

Kë fiar ne unoor bëliëng kéé ba. — Psaume 37:9-11.

 NE GË PURIR PËFIAR DI KO WI BIBLË JAWI?

Gë purir, undo gëko gëtëb:

  • Nasiën batsi a bër unoor ni ko un colats wi. Bi bañaanul roaa bi umal Nasiën batsi lilaants. Biblë a ja a yëkar bukul ipës undo “bi kan noran biki bukul.” — Juges 2:18.

    Nasiën batsi a bër bi kan do biki balon umal. Biblë a ja Nasiën batsi a bër “iñan i kan fiñgii iñaan nan lacatsi.” — Proverbes 6:16, 17.

  • Nasiën batsi tsunkar kara iñaan. Cits kara iñaan korol meun “unoorul ni ko wi kan dewul wi” Jeuva me buts! — Chroniques 6:29, 30.

    Di ka jon Jeuva ka tsu pësiënul pëba ni unoor wi kara iñaan kë par wi. (Matthieu 6:9, 10) Ka lilan buts uwaas bi kan tsasul biki. — Actes 17:27;Corinthiens 1:3, 4.

 WEJATSI TSI KO WI

Wékawun Nasiën batsi wëtan unoor?

Biblë a leents ko wi di ROMAINS 5:12 ni PIERRE 3:9.