Pëya di bametsu ulibar

Umundu ci di kañan yën?

Umundu ci di kañan yën?

Mjaar ne aci  . . .

  • Nasiën batsi?

  • bañaan bajën?

  • Uwiak gëcaay?

 WÉ BIBLË JAWUN

“Umundu bëliëng aci di kañan nacok.” — Jean 5:19, Traduction du monde nouveau.

“Abuk Nasiën batsi bi . . . pa pë ba ni gëko gi Uwiak gëcaay rogi.” — Jean 3:8.

PËFIAR DI KO WI PURIR PËJURARU DI WÉ

Kë me, wékawun unoor ci di umundu. — Révélation 12:12.

Kë purir pëfiar ne umundu kéé wara. — Jean 2:17.

 NE GË PURIR PËFIAR DI KO WI BIBLË JAWI?

Gë purir, undo gëko gëwaants:

  • Pesiën Uwiak gëcaay kaba. Jeuva ka ba ni pësiën Uwiak gëcaay di umundu. A ja “kaba” ni gëmal gi urogi bëliëng. — Hébreux 2:14.

  • Nasiën batsi rat Yeesu Kristu na siën umundu. Yeesu bofats ni basiën umundu, bu roon bu ka ñgal uwar pa bukul rin. Uleka pësiën Yeesu Nasiën batsi ja: “Ka jampësa na ranj ni nan kaatsi ko . . . Ka buëran bukul di iñan bi kan noran biki bukul.” — Psaume 72:13, 14.

  • Nasiën batsi di ka tsup. Biblë a ja: “Nasiën batsi purirëts pëtsup.” (Hébreux 6:18) Uler wi Jeuva jawi ka ro ko, a namë unk ne aroba wul! (Isaïe 55:10, 11) “Nasiën umundu wi kéé gutsa di utsand.” — Jean 12:31.

 WEJATSI TSI KO WI

Um bi umundu kë namë bun, uci nan siëni wul pënana?

Biblë a leents ko wi di PSAUME 37:10, 11 ni RÉVÉLATION 21:3, 4.