Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Bayëla Jeuva

Manjaku

Umundu ci di kañan yën?

Umundu ci di kañan yën?

Mjaar ne aci  . . .

  • Nasiën batsi?

  • bañaan bajën?

  • Uwiak gëcaay?

 WÉ BIBLË JAWUN

“Umundu bëliëng aci di kañan nacok.” — Jean 5:19, Traduction du monde nouveau.

“Abuk Nasiën batsi bi . . . pa pë ba ni gëko gi Uwiak gëcaay rogi.” — Jean 3:8.

PËFIAR DI KO WI PURIR PËJURARU DI WÉ

Kë me, wékawun unoor ci di umundu. — Révélation 12:12.

Kë purir pëfiar ne umundu kéé wara. — Jean 2:17.

 NE GË PURIR PËFIAR DI KO WI BIBLË JAWI?

Gë purir, undo gëko gëwaants:

  • Pesiën Uwiak gëcaay kaba. Jeuva ka ba ni pësiën Uwiak gëcaay di umundu. A ja “kaba” ni gëmal gi urogi bëliëng. — Hébreux 2:14.

  • Nasiën batsi rat Yeesu Kristu na siën umundu. Yeesu bofats ni basiën umundu, bu roon bu ka ñgal uwar pa bukul rin. Uleka pësiën Yeesu Nasiën batsi ja: “Ka jampësa na ranj ni nan kaatsi ko . . . Ka buëran bukul di iñan bi kan noran biki bukul.” — Psaume 72:13, 14.

  • Nasiën batsi di ka tsup. Biblë a ja: “Nasiën batsi purirëts pëtsup.” (Hébreux 6:18) Uler wi Jeuva jawi ka ro ko, a namë unk ne aroba wul! (Isaïe 55:10, 11) “Nasiën umundu wi kéé gutsa di utsand.” — Jean 12:31.

 WEJATSI TSI KO WI

Um bi umundu kë namë bun, uci nan siëni wul pënana?

Biblë a leents ko wi di PSAUME 37:10, 11 ni RÉVÉLATION 21:3, 4.

TSASAN PËME

NASIËN BATSI AKA KAKURAN KAWAR PA INJA!

Wé Nasiën batsi ñgal wun pa umundu?

Biblë aleents wékawun Nasiën batsi leemp umundu, lum di umundu kii ci run kak tsëko tsëwar, ni wé kéé par wun ni umundu ni bañaan bi kéé ci biki dul.