Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi ulibar

 UME 1

Wé ci wun kakuran kawar?

Wé ci wun kakuran kawar?

1. Kakuran koom ki Nasiën batsi kakun pa inja?

Nasiën batsi ñgal bañaan pëci uwar di umundu. Aleemp umundu, ni ko un ci wi rul bëliëng, par añgal bañaan. Di ka jon nu tsu bañaan bëliëng di umundu bu ka ci uwar. Kéé ba ni ko wi ka nooran wi bañaan. — Jangiri Jérémie 29:11.

Kaats pësiën pan purir pi pëba ni ngëgus, m’maak, ni pëcats. Maa aka kakuran kawar. Di ka jon Nasiën batsi ka ba ni isiën umundu bëliëng nu tsu pësiënul. Bañaan bi kan duka biki di umundu bu ka fac te bu katse ka maak. — Jangiri Isaïe 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Wékawun u wara pëme kakuran kawar?

Unoor kaba unu wi Nasiën batsi ba wi ni bañaan bi kan do biki umaal. (Tsephania 2:3) Ko wan ka ci lum? Përim Nasiën batsi ro leents ba ngëko ngëlënkanuël, ngi ka wina ngi tsari. Ngëko nga waraatsa ngi di umundu ka piban ne di ka jon Nasiën batsi ka ba ni ngul. — Jangiri 2 Timothée 3:1-5.

3. Wé ngë ka wun përo?

Ngë ka pëjuk Biblë pa pëme Nasiën batsi. Biblë aci pi uletar wi asin inja tibar inja wi. Biblë ka piban inja bi ngë purir bi pëka ubira uwar tsari, ni bi ngë purir bi pii ka ubira undits wi kaba tsi bërum. Uci kë juk pëme Biblë, balon bañaan bu ri ka ñgal ko wan. Lesan ne Nasiën batsi aja ka wël bañaan ubira undits wi kaba, tsats niiran iñaan pëlaañgu pëme bi m’purir bi pii ka ubira wan. — Jangiri Proverbes 29:25; Révélation 14:6, 7.