1. Ne Nasiën batsi ka cikëndën bëñaan bëliëng?

Nasiën batsi ja bañaan bëliëng puu ñaanul pa pëci bëfetsarul. (Psaume 65:2) Maa di ka cikëndën bënaan bëliëng. Di ka cikëndën bëñaan niints nan tsijatsi aarul uwar. (Pierre 3:7) Bi ba bañaan Israel ci bi tsi përo umaal, Nasiën batsi pok pëcikëndën bëñaan bukul. Bëñaan aci ko uwar, wi ngë ka wi përëmban. Nasiën batsi ka niiran bëñaan bañaan ban do biki umaal mak uci ba tsañaan. — Jangiri Isaïe 1:15; 55:7.

2. Um bi ngë ka bun pëñaan?

Ngë ka pëñaan Jeuva koorul par nul leemp inja wun, ci wun Nasiën batsi inja. (Matthieu 4:10; 6:9) Ngë ci bajuban, kawun ngë ka pëñaan ni katim Yeesu par nul acats pa ngëjuban inja. (Jean 14:6) Jeuva ñgalats inja puu ja ko uloole rin di bëñaan o pëjangir bëñaan di ulibar. Añgal inja pëleentsul ko un ci wi di uwaas inja. — Jangiri Matthieu 6:7; Philippiens 4:6, 7.

Jeuva purir pëcikëndën bëñaan, ñgal uci m’ñaanul di uwaasu. (Samuel 1:12, 13) Jeuva ja pa nja pëñaanul uler wi ngë ñgal wi, ngë purir pëñaanul bëfa uler wi ngë natse wi, ni bërëm uler wi nja kë paarir wi pëpiints, uler wi nja kë riala wi, ni uler wi ngë ka wi purblem. — Jangiri Psaume 55:22; Matthieu 15:36.

3. Wékawun bafets Yeesu kë ro ngëreñu?

Pëci bëfetsar Nasiën batsi aci ko un nooran wi, par ngë ci tsi umetaari bañaan ban kaats biki uwak di Nasiën batsi,  a bu fiarëts bi na ja bi kéé tsu umundu uci uwar. (Timothée 3:1, 4;Pierre 3:3, 13) Ko wi, kawun ngë ka pëci ni bayëts inja tsi bëga pa pëjurar inja, bukul buts bu fiër pëci ni inja. — Jangiri Hébreux 10:24, 25.

Pëci ni bañaan ban ñgal biki Nasiën batsi ka jurar inja pëci bëfetsar Nasiën batsi. Ngëreñu Bayëla Jeuva ka juraru kë ci ni bañaan ban ka biki uwak. — Jangiri Romains 1:11, 12.

4. Um bi m’purir bun pëci bëfetsar Nasiën batsi?

M’purir pëci bëfetsar Jeuva uci kë wejats uwar tsi ko wi m’juk wi di Biblë, Përim Nasiën batsi. Wejatsi di ko wi m’purir wi pëjuk di ko wi na ro wi, di ko wi na leents inja wi, ni di ko wi na ja wi kéé ro. Bëñaan ni pëwejats uwar tsi ko wi ngë juk wi, ka jurar inja pëme ne Nasiën batsi ñgal inja te na lip. — Jangiri Josué 1:8; Psaume 1:1-3.

M’purir pëci bëfetsar Nasiën batsi, uci m’fiar di nul a m’ka uwak di nul. Bëko ka pëtulana pa bul pënatse uwar, unk ri m’ka run pëka ume pa uwaku pëlinc. Wulkawun m’ka pëme ko wi m’fiar wi uwar, kë wejats uwar di ko un tsu wi a m’fiar. — Jangiri Matthieu 4:4; Hébreux 11:1, 6.

5. Pëci bëfetsar Nasiën batsi ka juraru di wé?

Jeuva tsunkar bañaan ban ñgalul biki. Apurir pëbuëran bukul di ko un purir wi pëcok uwak bukul o pëlaañg bukul pii ka ubrira undits wi kaba. (Psaume 91:1, 2, 7-10) Aja nja pëlawan ngëko ngan purir ngi pëtsu inja pëmaak, unoor o pëcats. Jeuva ka jukan inja bi ngë purir bi pëci uwar di ubira. — Jangiri Psaume 73:27, 28; Jacques 4:4, 8.