Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Yaan di ujundi ulibar

Bayëla Jeuva

Manjaku

Nasiën batsi Aka Kakuran Kawar pa Inja!

 UME 3

Ne kakuran kawar apëni di Nasiën batsi?

Ne kakuran kawar apëni di Nasiën batsi?

1. Biblë aci ulibar yën?

Biblë aleents kakuran kawar, aja bañaan kéé ka ubira undits wi kaba di umundu wi. (Psaume 37:29) Biblë bëliëng atsij ngëlibar ngëtiës nga band ngi 66. Nasiën batsi rat bañaan 40 pa pëtib Biblë. Moises tibun ngëlibar kañan ngëcak, awokan ba ngëwaanu 3.500, a u par ngëwaanu 1.600 a napostulu Jon tib ulibar Biblë utuami. Uwejats yën wi bapican Biblë tib wun? Nasiën batsi atsu uwejatsul ujënts pa pëñakan ni bukul. (Samuel 23:2) Bu pican ngëwejats Nasiën batsi, cits ngëwejats bukul. Kawun Biblë ci ulibar Jeuva. — Jangiri 2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:20, 21.

2. Wékawun ngë purir pëfiar ne Biblë aci ulibar Nasiën batsi?

Ngë me ne Biblë aci ulibar Nasiën batsi par aleents ucar tsi ko wi kan bi wi. Iñaan purirëts përo ko wan. (Josué 23:14) Nasiën batsi koorul purirun pëleents ko wi kan bi wi, te wi ci bi na ja bi. — Jangiri Isaïe 42:9; 46:10.

Kaats ulibar u naam wi ni Biblë, par Biblë aci ulibar Nasiën batsi. Biblë icumal aleempa di m’leents m’cumal. Biblë aci ulibar ujon, te cits ulibar ikol, maa ko wi Biblë ja wi uleka ngëko ngi Nasiën batsi leemp ngi di umundu, aci ucar. Bañaan 40 ban pican biki Biblë, kaats na picani ko un yandaarëts wi ni ko wi acints ro wi pican ba. * Biblë apiban ne Nasiën batsi ñgal bañaan, te Biblë aka uforsa pëjurar iñaan nu wëtan ko un waraatsa wi, nu ro ko un wara wi, pa pëci uwar di ubira. Ko wi bëliëng kawun bacumal fiar ne Biblë aci Përim Nasiën batsi. — Jangiri 1 Thessaloniciens 2:13.

 3. Wé ci wun di Biblë?

Biblë atsij kakuran kawar uleka ko wi Nasiën batsi kii ro wi pa bañaan. Biblë aleents ko un ka wi bañaan cits di tsëko tsëwar tsari, aleents buts um bi umundu kii witsa bun tsëko tsëwar. — Jangiri Révélation 21:4, 5.

Biblë atsij ngëlua, ume uleka ucar, apurir pëjukanu bi m’purir bi pëci uwar di ubira. Biblë aleents inja buts ko wi Nasiën batsi ro wi bañaan ban do biki umaal ni ban do biki uwar. Ko wi ka jurar inja pëme yën ci wun Nasiën batsi. Biblë ka jurar inja pëme Nasiën batsi. Aleents bi m’purir bi pëci bëfetsar Nasiën batsi. — Jangiri Psaume 19:7, 11; Jacques 2:23; 4:8.

4. Um bi m’purir bun pëme Biblë uwar?

Ulibar wi ka juraru kë me Biblë uwar, ka ro pi Yeesu. Yeesu ja na roon nu leents ko wi Biblë ja wi a kë ba nu leents “ko wi irim in picana yi ja wi.” — Jangiri Lukas 24:27, 45.

Kakuran kawar ki Nasiën batsi ka ki pa inja, aci ko un pe wi pëwara tsi ngëko bëliëng. Maa balon potaarëts ni kul a balon ñgalats pëte kul. Tsë wët ko wi pëlaañgu pëme kakuran kawar. Pa pëka ubira undits wi kaba m’ka pëme Nasiën batsi. — Jangiri Jean 17:3.

 

^ par. 3 Teenan ulibar Un livre pour tous.