Doon pi m’ci di Jeriko. Jeriko ci ulon ucaak di Kanaan, bañaan ban ci biki dul bu fiarëts di Jeuva. Nalon ñgaats ni kan jakee Raab aciina rul.

Bi Raab ci bi nampëli, ate bi Moises patsës bi Bërëk Bëjankal, a na pënani bañaan Israel di Ejitu. Ate buts bi Jeuva jurar bi bañaan Israel, a ba gañaar ukam wi ba kaman wi bañaan ban bër biki bukul. Inkri, ate ne bañaan Israel wokani Jeriko!

Raab abek bateen ucaak par afiar di Jeuva

Ulon unu bërëm a ba bañaan Israel batëb beka aya Jeriko pa pëteen ucaak. A ba band kato Raab. A na welan bukul di katoul. Bërëm nasiën Jeriko te ne, aka batson ban bekee biki pa pëteen ucaak a ba welanan di kato Raab. A nasiën yël bañaan ba yaar bukul. A Raab bek bateen ucaak di kalëpats a na ja bañaan nasiën: ‘Bañaan do bi tsi, maa bu tsis ba. Uci nda fets bukul inkri, ndu purir pëmob bukul!’ M’me ko un ka wi Raab bek bateen ucaak? — Abek bukul par afiar di Jeuva, a na me ne Jeuva ka wul bañaan Israel ucaak Kanaan.

Bi bateen ucaak kë paarir bi pëtsis, bu ja Raab unu wi Jeriko kë gara wi, nu buër, nul ni familul. M’me ko wi ba ja wi Raab na ro? — Bu jaul: ‘Jejan pëcar pëjankal pi, kë laant pul di pëlantaner. Uci m’do ba kowan, bañaan kato ind bëliëng ka buër.’ Raab aro bi ba jaul bi. M’me ko un bi par? —

Jeuva buëran Raab ni familul

Aro ngënu, a bañaan Israel jund pëfaisa ucaak Jeriko te iñaan meets. Bu faisa ucaak ngënu paaj, uyaas uloole kara unu. Maa unu upaajantsën ni ulon bu faisa ucaak ngëyaas paaj ni ulon. A kë ba a ba kat përim mak. Jeuva tsu te pëlënk Jeriko yër. Maa kato kan tsij ki pëcar pëjankal di pëlantaner yërats! M’win kël di pëfotu? — Raab ni familul bu buër!

 Wé m’purir wun pëjuk di Raab? — Raab afiar di Jeuva par ajuk ngëko ngëcumal ulekaul. Wi buts m’ci di pëjuk ngëko ngëcumal uleka Jeuva. M’fiar di Jeuva pi Raab? — Man me ne m’fiar!

JANGIRI DI BIBLË

  • Josué 2:​1-​24; 6:​1-5, 14, 15, 20-​25

  • Hébreux 11:31