Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi

Yaan di ujundi ulibar

Bayëla Jeuva

Manjaku

Um bi familu purir bun pëlilan?

 KAJARA 4

Um bi ndu ro bun ni uncaam

Um bi ndu ro bun ni uncaam

“M’watsana ibats kë ya bërum.” — Proverbes 20:18

Bañaan bëliëng afiër uncaam, pa pëweel ngëko ngi famil bukul fiër ngi. (Proverbes 30:8) Biblë aja: “Uncaam ka laab.” (Ecclésiaste 7:12) Pa niints ni ñgaats ba nimar biki, pëñakanan uncaam apurir pënooran, maa ind tsë wët uncaam u tsiji purblem di bënim ind. (Éphésiens 4:32) Tsi ba nimar biki, iñaan nan cii aka pëfiar acints, ind batëb ndu teen bi ndu ro bi ni uncaam.

 1 NDA WEJATSI UWAR KO WI NDU RO WI

WÉ BIBLË JAWUN: “Uci nalon tsi ind ngal pëniew kato, na rits tsef bërum nu ro ukoont pa pëme bi ku ciir bi, nu teen ne ajëkan ank uniew ni kul pëba?” (Luc 14:28) Awara pa ind pëtsef ndu teen bi ndu ro bi ni uncaam ind. (Amos 3:3) Nda teelëri tsi ko wi nda ka wi pëweel, ni uncaam wi nda purir wi pëpënan. (Proverbes 31:16) Pëtsij uncaam pa pëweel ko, ñgalats pëja ne nda ka pëweel wul. Nda lipari batsiats. Nda reen uncaam wi nda ka wi koor wul. — Proverbes 21:5; 22:7.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Uci nda rukësën uncaam kacats pëli, ind batëb nda teenan ko win du ro wi ni wul.

  • Uci uncaam jëkats ind, nda teenan bi ndu ro bi pa përukës ko wi ndu weel wi. Nda purir pëjaar ngëko ngëtiës ngi ndu fiër ngi.

 2 LEENTSAN UCAR KË RO KO WI M’PURIR WI

WÉ BIBLË JAWUN: “Tsasan përo ko un col wi, cits di bërum Jeuva koorul maa tsi bërum bañaan buts.” (Corinthiens 8:21) Tsats bek aaru o ayënu bëluku ni ko wi kë weel wi.

Du ku ja m’doon kë yepar bërum aaru o ayënu uci m’ñgal pëweel ko un ñats wi. (Proverbes 13:10) Pëñakanan bi ndu ro bi ni uncaam ka jurar ind ndu ka pëfac di bënim ind. Tsë jaar ne bëluku aci pa wi kooru maa aci pa ind batëb. — Timothée 5:8.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Nda teenan ko wi kara iñaan purir wi pëpënan tsi uncaam ñgal na yeparëts acints.

  • Ind tsë lip te purblem ka baandi ndu ru jot pëñakan uleka uncaam.