Pëya di bametsu ulibar

Yaan di ujundi ulibar

 KAJARA 8

Uci nda ka bëjuats

Uci nda ka bëjuats

“Nda lilani mak ñgal uci u jonats, par nda ka pëpar di unoor ucumal.” — 1 Pierre 1:6

Ñgal këro ko wi m’purir wi pa pëlilan di famil ni bënim, ko wi m’wejatsëts wi purir pëbaandi u cok ulilanu. (Ecclésiaste 9:11) Nasiën batsi wël inja ko, pa pëjurar inja uci ngë ci tsi unoor. Uci m’fets ko wi Biblë ja wi, wi ni familu ndu yël pëmira ñgal ko ka juats pi wé.

 1 FIARI DI JEUVA

WÉ BIBLË JAWUN: “Nda leentsanul bëliëng kowi ka nooran ind wi par a tsunkar ind.” (1 Pierre 5:7) Tsats fin ne cits Nasiën batsi ka wun m’ci di unoor. (Jacques 1:13) Uci m’wokul nu juraru mak. (Isaïe 41:10) “Nda leentsanul bëliëng ko un ci wi di uwaas ind.” — Psaume 62:8.

Uci kë jangir Biblë kara unu, kë win ko wi kan juabëtsën wi uwaasu. Uci m’ do ba ko wi, kë win ne Jeuva ka “juabëtsën inja uwaas tsi unoor wi ngë ci wi.” (2 Corinthiens 1:3, 4; Romains 15:4) Aja ka wëlu “pëfac Nasiën batsi pan par pi ngëwejats bëliëng.” — Philippiens 4:6, 7, 13.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Ñaani Jeuva nu juraru, uwaasu ka juabëts kë wejats uwar.

  • Tsi ngëko ngi m’ka ngi përo, teenan un pe wi pëwara kë ro wul.

2 TSUNKARI BEENU NI FAMILU

WÉ BIBLË JAWUN: “Uwaas nalipal ka me ko, ibatsul ka ka ume.” (Proverbes 18:15) Tsasan pëme ko un par wi. Tsasan pëme ko wi kara iñaan di familu fiër wi. Ñakani ni bukul. Kë cikëndën bukul. — Proverbes 20:5.

Uci iñaan cats di famil, kë room? Tsats kawa pëkaan. Lesan ne Yeesu “a rug.” (Jean 11:35; Ecclésiaste 3:4) Awara buts pa wi pënaakësa kë ñgoy uwar. (Ecclésiaste 4:6) Ko wi ka juraru, kë yël pëmira ko un par wi.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Dukaan ka ñakan ni familu, ñgal ko cits. Unu wi ko bi ci, bu ka purir pëleentsu ko wi ba wejats wi.

  • Ñakani ni balon ban par biki bëjuats o pëlon purblem pi wi.

 3 NIRANI PËJURARA

WÉ BIBLË JAWUN: “Bëfetsar bëcar di ka fats ufets, aci ni kan tsënku wi di unoor.” (Proverbes 17:17) Ifetsaru ka ñgal pëtsënku maa bu purir përits me bi bu kë tsënku bi. Tsats kawa pëleents bukul ko wi m’fiër wi. (Proverbes 12:25) Ba me biki Biblë purir pëjuraru kë fets ko wi Biblë ja wi. Ko wi bu ku pibanu wi di Biblë apurir pëjuraru. — Jacques 5:14.

Bañaan ban ka biki uwak di Nasiën batsi a ba fiar di ko wi na ja wi purir pëjuraru uci kë ci ni bukul. Uwaasu ka juabëts uci kë jurar buts balon. Leentsan bukul ne m’ka uwak di Jeuva a m’fiar di ko wi na ja wi. Tamandëri tsi pëjurar balon, tsats lawan bañaan ban ñgalu biki ni ban tsunkaru biki. — Proverbes 18:1;Corinthiens 15:58.

KO WI M’PURIR WI PËRO:

  • Ñakani ni bëfetsaru nawiak kë niran nul pëjuraru.

  • Tsats kawa pëleents ko wi m’fiër wi.